Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahasta ja vuosilomapalkan määrää alentavasta vapaa-ajasta

JARDno-2018-1634

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki ja pääsopijajärjestöt JUKO ry, JUKO/KTN ry, SUPER ry, JHL ry, TEHY ry, JYTY ry ovat neuvotelleet KVTES:n pääsopimuksen 1 luvun 2 § 2 mom. mukaisesti paikallisesta virka- ja työehtosopimuksesta liitteen 15 ja mallin paikalliseksi sopimukseksi käyttöönotosta TTES:n 55 §:n vuosilomapalkan määrää alentavasta vapaa-ajasta käyttöönotosta ja soveltamisesta.

KVTES 2018–2019 liitteessä 15 ovat uudet määräykset lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Liite on määräaikainen ja se koskee lomanmääräytymisvuosilta 2017–2018 ja 2018–2019 maksettavan lomarahan vapaaksi vaihtamista (2 §). Mallissa paikalliseksi sopimukseksi TTES:n 55 §:n vuosilomapalkan määrää alentavasta vapaa-ajasta on määräykset em. vaihdosta. Vuosilomapalkan määrää alentavasta vapaa-ajasta sovittaessa noudatetaan TTES:n 55 §:n § 1-4 § määräyksiä.

Liitteen 15 soveltaminen sekä TTES:n mallin paikalliseksi sopimukseksi edellyttää, että käyttöönottamisesta sovitaan paikallisella virka- ja työehtosopimuksella. Lomarahan vapaaksi vaihtamisesta sovitaan tämän jälkeen työntekijän/viranhaltijan ja työnantajan välillä.

Mikäli muuta ei paikallisesti sovita, määräytyy lomarahan vaihtaminen vapaaksi liitteen 15 mukaisesti. Paikallisesti sovittiin, että liitteen 15 määräyksistä poiketaan siten, että

  • lomarahavapaan määrä on max. 16 % työntekijän/viranhaltijan ansaitsemien vuosilomapäivien lukumäärästä

Lisäksi sovittiin, että

  • lomarahavapaan pitäjälle on hankittava sijainen lomarahavapaan ajaksi, jotta henkilöstön riittävyys ja työjärjestelyt voidaan turvata mitoituksen mukaisesti, erityisesti hoito- ja hoivatehtävissä
  • mikäli työntekijä on aiemmin vaihdettuja, pitämättömiä lomarahavapaapäiviä, tulee työntekijän sopia esimiehensä kanssa niiden vaihtamisesta säästövapaaksi ennen kuin on mahdollista sopia lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi liitteen 15 mukaisesti tai mallin vuosilomapalkan määrää alentavasta vapaa-ajasta (TTES).

Pääsopijajärjestöjen hallitukset käsittelevät paikallista virka- ja työehtosopimusluonnosta hallituksissaan viikolla 16 ja ilmoittavat 24.4.2018 liittyvätkö sopimuksen piiriin.

Henkilöstöasiainjaosto kokouksessaan 24.4.2018 päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen hyväksymistä kaupungin ja niiden järjestöjen osalta, jotka ovat ennen kokouksen alkua ilmoittaneet hyväksyvänsä sopiumuksen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää:

  • todeta kokouksessaan paikalliseen työ- ja virkaehtosopimuksen piiriin liittyvät pääsopijajärjestöt.
  • ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen lomarahavapaasta ja vuosilomapalkan määrää alentavasta vapaa-ajasta.

Käsittely:

Todettiin, että liitetään pöytäkirjaan ajantasainen versio sopimuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matleena Ylitalo, projektiasiantuntija, matleena.ylitalo@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan paikallisen virka-​ ja työehtosopimuksen lomarahavapaasta ja vuosilomapalkan määrää alentavasta vapaa-​ajasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

HR

Käsitellyt asiat