Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Oikaisuvaatimuksen hylkääminen / työntekijän irtisanomista koskeva päätös

JARDno-2018-768

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, lakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi
Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa, ​että kaupunginhallitus päättää hylätä työsuhteen irtisanomispäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Käsittely:

Asian käsittelyn ajan vs. kaupunginjohtaja Antti Peltola toimi esittelijänä. Päivi Autere poistui esteellisenä ("asianosaisjäävi" HallintoL 5 luku 28 §) ennen asian käsittelyn aloittamista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi
  • Laura Kattelmäki, lakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Julkisuuslain 6 luvun 24 §:n (25 kohta) mukaan salassa pidettävää tietoa sisältävät liitteet ja asiat on poistettu näkyviltä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä työsuhteen irtisanomispäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Käsitellyt asiat