Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Kunnalliset lääkäripalvelut / kaupunginhallituksen päätöksen kumoaminen

JARDno-2018-1730

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginhallitus on päättänyt (11.3.2002) 161 § kunnallisen lääkäripalveluiden turvaamisesta tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta tarvittaessa perustuen kilpailuun lääkäreistä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Lisäksi on päätetty ilta- ja viikonloppukäyntien päivystyskorvauksen korottamisesta 3,5 euroa/käyntiä kohden sekä lääkäreiden jatkokoulutussuunnitelmasta. Silloiset päätökset koskivat väestövastuu/omalääkärijärjestelmää.

Lääkäreiden toimintaympäristö on muuttunut ja väestövastuu/omalääkärijärjestelmästä on luovuttu vuonna 2011. LS virkaehtosopimusmuutoksiin tuli 1.1.2015 lähtien muutos päivystyskorvausjärjestelmään. Järvenpäässä lääkäreiden palkkausjärjestelmä on uudistettu ja otettu käyttöön marraskuussa 2011 tehtäväkohtaisine palkkoineen. Henkilökohtaisen lisän järjestelmää on uudistettu vuonna 2013 palkitsevammaksi mm. ammatillisen pätevöitymisen perusteella myönnettävän kiinteän henkilökohtaisen lisän muodossa.

Järvenpään kaupunki on sopimassa JUKO ryn kanssa paikallinen järjestelyerän kohdentamisesta määräaikaisesti arki-iltaisin pidettävän kiirevastaanoton tuntipalkan korotuskertoimesta ajalle 1.5-31.12.2018.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasianjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää todeta kaupunginhallituksen päätöksen 11.3.2002 § 161 mukaiset tarveharkintaiset palkkahinnoittelun ylitykset sekä ilta- ja vikonloppukäyntien päivystyskorvauksen korotukset päättyneiksi perustuen toimintaympäristön sekä kunnallisen lääkäreiden virkaehtosopimuksen perusteella tehtyihin esittelytekstissä todettuihin kehittämistoimiin ja muutoksiin.

Päätös tulee voimaan heti.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta kaupunginhallituksen päätöksen 11.3.2002 § 161 mukaiset tarveharkintaiset palkkahinnoittelun ylitykset sekä ilta- ja vikonloppukäyntien päivystyskorvauksen korotukset päättyneiksi perustuen toimintaympäristön sekä kunnallisen lääkäreiden virkaehtosopimuksen perusteella tehtyihin esittelytekstissä todettuihin kehittämistoimiin ja muutoksiin.

Päätös tulee voimaan heti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

HR, Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualuejohtaja, Soten talouspalvelut

Käsitellyt asiat