Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Korttelin 527 maankäyttösopimus

JARDno-2018-1672

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Korttelin 527 kehittämiseksi on neuvoteltu Suomen Islam-seurakunnan kanssa korttelissa 527 sijaitsevien tilojen 186-401-1-503 ja 186-401-1-621 rakennusoikeuden lisäämisestä. Kaavamuutoksen käynnistänyt puitesopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.10.2009 § 443.

Kaupunki on laatinut puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti kehittämishankkeen toteuttamisen edellyttämän asemakaavan muutoksen, jonka mukaan Kinnarin kaupunginosan kortteliin 527 kiinteistöille 186-401-1-503 ja 186-401-1-621 on osoitettu asuinrakentamista (A-4) 2146 k-m2. Islam-seurakunnan omistuksessa olevalla korttelialueella on voimassa olevan asemakaavan mukaan asuinpientalojen (AP-5), e=0,3 rakennusoikeutta 1689 k-m2.

Asemakaavan muutoksella nousee Islam-seurakunnan omistuksessa olevan korttelialueen rakennusoikeus 457 k-m2. Islam-seurakunnan kanssa on sovittu, että seurakunta luovuttaa kaupungille maankäyttösopimuksen mukaisena korvauksena asemakaavamuutoksen mukaisen Tataarikujan katualueen, 859 m2. Tataarikujan katualue on alueen 1. asemakaavassa osoitettu asuinrakentamiseen, joten katualueen hinta muodostuu asuinrakentamisen rakennusoikeuden arvon perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liittenä olevan Järvenpään kaupungin ja Suomen Islam-seurakunnan välisen maankäyttösopimuksen, jonka perusteella Järvenpään kaupunki saa korvauksetta 457 m2 suuruisen määräalan (Tataarikujan katualue) kiinteistöstä 186-401-1-503 Suomen Islam-seurakunnalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, asemakaava-arkkitehti, maankäyttösihteeri

Käsitellyt asiat