Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Korttelin 135 maankäyttösopimus

JARDno-2018-1673

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Korttelin 135 kehittämiseksi on neuvoteltu As Oy Tupalinnan kanssa korttelin 135 tontin 15 käyttötarkoituksen muuttamisesta ja rakennusoikeuden lisäämisestä. Kaavamuutoksen käynnistänyt puitesopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.3.2017 § 56.

Kaupunki on laatinut puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti kehittämishankkeen toteuttamisen edellyttämän asemakaavan muutoksen, jonka mukaan Keskuksen kaupunginosan kortteliin 135 tontille 15 on osoitettu asuinkerrostalojen rakentamista (AK-55) 4000 k-m2. Yhtiön omistuksessa olevan tontin 15 käyttötarkoitus on voimassa olevassa asemakaavassa yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue (ALK-9), asuinrakennusoikeutta tontilla on 1900 k-m2 ja liikerakennusoikeutta 300 k-m2.

Tontin 186-1-135-15 arvo nykyisen käyttötarkoituksen mukaan on 668.000 €, kun käytetään asuinrakennuksen rakennusoikeuden hintana 320 €/k-m2 ja liikerakennusoikeuden hintana 200 €/k-m2. Tontin arvo asemakaavamuutoksen jälkeen on 4000 k-m2 x 320 €/k-m2 = 1.280.000 €. Rakennusoikeuksien hinnat vastaavat Pajalan, Lepolan ja Keskuksen alueiden hinnoittelua vastaavissa tilanteissa.

Puitesopimuksen mukaisesti kaupungille tuleva korvaus on puolet asemakaavamuutoksesta aiheutuvasta hyödystä. Korvaussummasta vähennetään tontilla olevan kerrostalorakennuksen arvioidut purkukulut, jotka tontin omistajan teettämän arvion mukaan ovat 115.000 € (ALV 0%). Kaupungille tulevan korvauksen määräksi on sovittu 0,5 x (1.280.000 - 668.000)€ - 115.000 € = 191.000 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja As Oy Tupalinnan välisen maankäyttösopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, asemakaava-arkkitehti, maankäyttösihteeri

Käsitellyt asiat