Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Konserniyhteisöjen vuoden 2017 tavoitteiden toteuma

JARDno-2017-678

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, lakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 26.6.2017 § 34 konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2017 ja alustavasti vuodelle 2018.

Konserniyhteisöt ovat raportoineet vuoden 2017 tavoitteiden toteutumasta kaupungin omistajaohjeen mukaisesti. Yhteenvetona voidaan todeta, että konseriyhteisöjen osalta asetetut tavoitteet ovat toteutuneet kohtuullisen hyvin.

Talousjaosto käsitteli yhteenvedon kokouksessaan 22.3.2018 ja linjasi että raportti voidaan tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn teknisten korjausten jälkeen.

Toukokun aikana käydään konserniyhteisöjen kanssa tavoitekeskustelut, joissa mm. viime vuoden tavoitteiden läpikäynnin lisäksi tarkistetaan tavoitteet vuodelle 2018 ja alustavasti vuodelle 2019. Kevään aikana tullaan järjestämään myös kaupungin konserniyhteisöjen edustajille koulutusta, jolloin käydään läpi myös päivitettyä omistajaohjetta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä hyväksyä liitteenä olevan yhteenvetoraportin konserniyhteisöjen vuoden 2017 toteumasta
  • valtuuttaa konsernipalvelut tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserniyhteisöjen edustajat ja yhteisäökohtaiset vastuuhenkilöt

Käsitellyt asiat