Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 KOy Järvenpään Liiketalon pääomitus ja vuoden 2018 talousarvion muuttaminen

JARDno-2017-1184

Valmistelija

 • Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

KOY Järvenpään Liiketalo on toteuttanut Perhelän korttelin rakennusten purkamisen KV 27.2.2017 § 15 päätetyn ja myöhemmin kaupunginhallituksen antaman omistajaohjauksen (KH 29.5.2017 § 163, salainen, julkl 6 luku 17 ja 20 kohdat) mukaisesti. Päätöksessä Liiketalo valtuutettiin tilaamaan korttelin rakennusten purkaminen Lujatalolla kaupungin riskillä tilanteessa, jossa Lujatalo ei vielä ole allekirjoittanut esisopimusta kiinteistöyhtiön osakekannan kaupasta.  

Purkamisen alkuperäinen kustannusarvio oli 900 000 euroa. Alkuperäinen hinta-arvio tehtiin rakennuksen laajuustietojen pohjalta, joka tarjousvaiheen jälkeen tarkennettiin vastaamaan purkutyön sisältöä. Työn aikana tuli vähäisiä lisäkustannuksia haitta-ainepurun sekä liikenteenohjauksen ja työmaan suojauksen osalta. Purkamisen lopullinen kustannus on noin 1 050 000 euroa (alv 0%). Liiketalo joutuu maksamaan purkamisesta myös arvonlisäveron 24 %, jolloin purkamisen kokonaiskustannus kaupungille on noin 1 302 000 euroa. Arvonlisäveroa ei huomioitu alkuperäisessä kustannusarviossa.

KH 29.5.2017 § 163 mukaisesti Lujatalo vastaa purkamisen omasta kustannusosuudesta (350 000 euroa) vasta kiinteistöyhtiön osakekannan kaupan esisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Koska sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, on kustannusvastuu tässä vaiheessa Liiketalolla.

Purkamisen kustannusten lisäksi Liiketalolle syntyy normaaleja hallinnollisia kuluja kauppojen viivästymisen takia, eikä yhtiö ole 1.6.2017 jälkeen perinyt kaupungilta vastiketta. Yhtiön tämän hetken varat eivät riitä kattamaan kaikkia tiedossa olevia kustannuksia. Perhelän korttelin kaupat on tarkoitus tehdä kesän 2018 aikana, jonka jälkeen hallintaoikeus ja kustannusvastuu siirtyvät Lujatalolle.

KOY Järvenpään Liiketalo tarvitsee kaupungilta maksimissaan 500 000 euroa lisärahoitusta purkamisen lopullisten kustannusten sekä kauppojen myöhästymisestä aiheutuneiden lisäkustannusten kattamiseen.

Lisäksi vuoden 2018 talousarvioon esitetään muutosta 8.5.2017 § 102 päätetyn Liiketalon lisävastikkeen osalta. Hallituksen päätöksen mukaisesti 2 050 000 euron lisävastikkeesta on nostettu 1 500 000 euroa vuoden 2017 aikana kattamaan Liiketalolle Perhelän hankkeesta aiheutuneita kustannuksia. Hankkeen viivästymisestä johtuen koko summaa ei ole nostettu vuoden 2017 aikana. Nostamatta olevaa osuutta 550 000 euroa ei ole budjetoitu vuodelle 2018. Nyt esitetään talousarviomuutoksena puuttuvan summan budjetoimista vuodelle 2018.

Talousjaoston käsittelystä poiketen oman pääoman ehtoista vastiketta peritään tarkennetun laskelman perusteella 1 050 000 euroa (aikaisempi esitys 400 000 euroa), josta nostamattoman vastikkeen osuus on 500 000 euroa, purkamisen lisäkustannusten osuus on noin 420 000 euroa ja muiden kulujen osuus noin 80 000 euroa.

Lujatalon myöhemmin kaupungille maksama osuus purkukuluista pienentää talousarviovaikutusta vuodelle 2018 maksimissaan 350 000 eurolla, eli nettomääräisesti kaupungin menot kasvavat 700 000 eurolla vuonna 2018.

Kaupunkikehitys esittää, että kaupunki myöntää Liiketalolle luvan ylimääräisen oman pääoman ehtoisen vastikkeen perimiseksi maksimissaan 1 050 000 euron summaan saakka, ja että kaupunki maksaa ylimääräistä vastiketta laskutuksen mukaan. Vastiketta peritään toteutuneiden tai suunniteltujen kulujen mukaisesti. Talousjaosto käsitteli liiketalon vastikeasiaa kokouksessaan maaliskuussa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 • tehdä vuoden 2018 talousarvioon liitteessä esitetyt talousarviomuutokset Liiketalon rakennusten purkamisen ja hallinnollisten kulujen kattamiseksi
 • antaa omistajaohjauksena KOY Järvenpään Liiketalolle valtuudet periä kaupungilta ylimääräistä oman pääoman ehtoista vastiketta maksimissaan 1 050 000 euroa Liiketalon rakennusten purkamisen ja hallinnollisten kulujen kattamiseksi, ja että
 • kaupunki hyväksyy maksimissaan 1 050 000 euron ylimääräisen oman pääoman ehtoisen vastikkeen maksamisen KOY Järvenpään Liiketalolle.

Käsittely:

Ulla-Mari Karhu poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyä esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 §).

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että omistajaohjausta koskeva keskimmäinen päätösesityksen kohta ja sitä seuraava kohta ovat sellaisia, jotka hallitus päättää ja muut kohdat menevät valtuuston päätettäväksi.

Muuttunut ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 • tehdä vuoden 2018 talousarvioon liitteessä esitetyt talousarviomuutokset Liiketalon rakennusten purkamisen ja hallinnollisten kulujen kattamiseksi

Kaupunginhallitus päättää lisäksi

 • antaa omistajaohjauksena KOY Järvenpään Liiketalolle valtuudet periä kaupungilta ylimääräistä oman pääoman ehtoista vastiketta maksimissaan 1 050 000 euroa Liiketalon rakennusten purkamisen ja hallinnollisten kulujen kattamiseksi, ja että
 • että kaupunki hyväksyy maksimissaan 1 050 000 euron ylimääräisen oman pääoman ehtoisen vastikkeen maksamisen KOY Järvenpään Liiketalolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 • tehdä vuoden 2018 talousarvioon liitteessä esitetyt talousarviomuutokset Liiketalon rakennusten purkamisen ja hallinnollisten kulujen kattamiseksi

Kaupunginhallitus päätti lisäksi

 • antaa omistajaohjauksena KOY Järvenpään Liiketalolle valtuudet periä kaupungilta ylimääräistä oman pääoman ehtoista vastiketta maksimissaan 1 050 000 euroa Liiketalon rakennusten purkamisen ja hallinnollisten kulujen kattamiseksi, ja että
 • että kaupunki hyväksyy maksimissaan 1 050 000 euron ylimääräisen oman pääoman ehtoisen vastikkeen maksamisen KOY Järvenpään Liiketalolle.

Tiedoksi

KV, Talouspalvelut, KV 21.5. päätöksen jälkeen Koy Liiketalo

Käsitellyt asiat