Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Henkilöstökertomus 2017

JARDno-2018-1426

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstökertomuksen tavoitteena on myötävaikuttaa henkilöstön, työyhteisöjen ja johtamisen kehittymiseen. Henkilöstökertomuksessa kuvataan monien eri tunnuslukujen avulla henkilöstörakennetta sekä henkilöstön tilaa. Henkilöstökertomus tuottaa tietoa kehittämiskohteiden määrittelyn tueksi niin päättäjille kuin kaupungin johdolle, esimiehille sekä henkilöstölle. Henkilöstökertomuksen tulosten avulla asetetaan tavoitteita ja voidaan seurata tavoitteiden toteutumista palvellen siten kaupunkistrategian seurantaa ja päätöksentekoa. Henkilöstökertomuksessa kuvattu vuoden 2017 henkilöstöresurssia ja työhyvinvoinnin tilaa tunnuslukujen avulla; henkilöstömäärää, henkilöstörakennetta, henkilöstön vaihtuvuutta sekä sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrää ja pituutta. Näiden tunnuslukujen lisäksi henkilöstökertomuksessa kuvataan esimiestyön ja johtamisen kehittämistä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden toteutumista, rekrytointia, viestintää, tuloksellisesta työnteosta palkitsemista, työhyvinvoinnin toimenpiteitä, strategista henkilöstösuunnittelua sekä kaupunkistrategian toteuttamiseen vaadittavaa osaamista. Tulevien vuosien haasteita on pohdittu Johtopäätökset -luvussa.

Työpaikkojen hyvinvointia ja hyviä työtuloksia tuottavat esimiehet ja työntekijät yhdessä kehittämällä työtään yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Asiakaslähtöistä ja moniammatillista toimintakulttuuria sekä prosessimaisen toimintatavan juurruttamista käytäntöön on jatkettu, ja samalla jo on valmistauduttu sosiaali- ja terveyspalvelujen irtautumiseen. Uuden Järvenpään organisaation ja johtamisen kehittämisessä lähtökohdaksi on otettu tulevaisuuden tarpeita vastaava työ- ja toimintakulttuurin kehittäminen siten, että se tukee työntekijöiden tuloksellisuutta ja työhyvinvointia sekä houkuttelee myös tulevaisuudessa osaavia työntekijöitä. Tulevaisuuden johtamisen ja työkulttuurin muutos, itseohjautuvien tiimien toimintamalli, merkitsee muutosta sekä johtamisessa että työntekijöiden itsensä johtamisen taidoissa.

Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstökertomusta 19.4.2018 ja merkitsi sen tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasianjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että henkilöstökertomus 2017 merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen 2017 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV

Käsitellyt asiat