Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistön 186-401-11-101 kaupassa

JARDno-2018-1448

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Leena Pylvänäinen ja Reijo Pylvänäisen kuolinpesä ovat myyneet kiinteistön 186-401-11-101 Kirsi Sainiolle 7.3.2018 allekirjoitetulla kauppakirjalla 182.000 euron kauppahinnalla.

Etuostolain 1 §:n nojalla kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Kunta voi käyttää etuosto-oikeutta maan hankkimiseen yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuostolain 5 §:ssä on kunnan etuosto-oikeutta rajattu, mm. kaupan kohteen on oltava yli 5000 m2.

Kiinteistö 186-401-11-101 sijaitsee osoitteessa Sallantie 7 ja sen pinta-ala on 11250 m2. Kiinteistölle on rakennettu noin 88 m2 suuruinen asuinrakennus. Järvenpään Yleiskaava 2020 kaupan kohde on osoitettu tehokkaaksi yritysalueeksi (AP2). Alueella ei ole asemakaavaa.

Kun otetaan huomioon, että kyseessä on rakennettu kiinteistö ja kohteen kauppahinta on 16,18 €/m2, ei kaupungilla ole syytä käyttää etuosto-oikeutta kiinteistön 186-401-11-101 kaupassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta 7.3.2018 allekirjoitetussa kiinteistökaupassa, jossa Leena Pylvänäinen ja Reijo Pylvänäisen kuolinpesä ovat myyneet kiinteistön 186-401-11-101 Kirsi Sainiolle 182.000 euron kauppahinnalla

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti korjata esittelytekstin kohta (TPmax) muotoon AP2.

Lause ennen korjausta kuului: "Järvenpään Yleiskaava 2020 kaupan kohde on osoitettu tehokkaaksi yritysalueeksi (TPmax)." ja korjauksen jälkeen: "Järvenpään Yleiskaava 2020 kaupan kohde on osoitettu tehokkaaksi yritysalueeksi (AP2)."

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ostaja

Käsitellyt asiat