Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Ero luottamustehtävästä / Järvenpään Veden Johtokunta

JARDno-2018-1912

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Veden johtokunnan varsinainen jäsen Ismo Katila, PS, on sähköpostillaan 17.4.2018 ilmoittanut eroavansa Järvenpään Veden johtokunnan jäsenyydestä omakohtaisten syiden takia välittömästi.

Kuntalain 70 §:n mukaan, sen jälkeen kun henkilö on valittu luottamustoimeen, hän voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Pätevä syy voi periaatteessa olla mikä tahansa luottamustehtävän hoitamista vaikeuttava seikka. 

Ismo Katilan henkilökohtainen varajäsen on Keimo Lehtonen.

Mikäli henkilökohtainen varajäsen valitaan luottamuselimeen varsinaiseksi jäseneksi tulee samassa vaalissa valita myös valitulle henkilökohtainen varajäsen.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

 

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • myöntää Ismo Katilalle  eron Järvenpään Veden johtokunnan jäsenyydestä
  • valita Ismo Katilan sijaan varsinaisen jäsenen Järvenpään Veden johtokuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV

Käsitellyt asiat