Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Ero Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnasta

JARDno-2018-1913

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnan perussuomalaisten edustaja Jukka Miettinen on sähköpostillaan 17.4.2018 ilmoittanut eroavansa ympäristölautakunnan jäsenyydestä asuinkunnan vaihtumisen vuoksi 1.5.2018 lähtien.

Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Jukka Miettisen henkilökohtainen varajäsen on Lea Lehtola.

Mikäli henkilökohtainen varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi on samassa yhteydessä syytä valita hänelle henkilökohtainen varajäsen.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

 

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • todeta Jukka Miettisen menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia
  • valita varsinaisen jäsenen Keski- Uudenmaan Ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, Jukka Miettinen, Valitut henkilöt

Käsitellyt asiat