Kaupunginhallitus, kokous 7.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tontin 186-17-1725-2 vuokraaminen Tempo 2

JARDno-2022-140

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Varte Oy:n edustaja on pyytänyt saada vuokrata Järvenpään kaupungilta tontin 186-17-1725-2 perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun.

Tontti 186-17-1725-2 sijaitsee asemakaavan mukaisella toimitilarakennusten korttelialueella (KTY-4), e=0,3 osoitteessa Tempo 2. Tontin pinta-ala on 13724 m2 ja rakennusoikeus 4117 k-m2

Varte Oy tulee rakentamaan vuokrattavalle tontille noin 3000 k-m2 suuruisen toimitila/varastorakennuksen, joka käsittää Varte Oy:n oman kalustokeskuksen sekä toimitilat 2-4 muulle yritykselle. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kevään 2022 aikana, koska yrityksen nykyisten tilojen vuokrasopimus päättyy vuoden 2022 lopussa.

Vuokrasopimus laaditaan 50 vuodeksi kaupungin yleisesti käyttämien tontinvuokraehtojen mukaisesti.

Järvenpään kaupunginvaltuusto on 27.1.2014 § 4 päättänyt Intro-4 yritysalueen korttelin 1725 vähimmäismyyntihinnaksi 90 €/k-m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun  1894. Catella Propery Oy on arvioinut 13.11.2019 Intro-4 yritysalueen sekä Minkkikadun yritystonttien markkinahinnan. Laadittu arvio noudattaa kaupunginvaltuuston aiemmin linjaamaa Intro-4 alueen vähimmäismyyntihintaa. Kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisesti työpaikkarakentamiseen osoitettujen tonttien vuosivuokrana käytetään 5% myyntihinnasta.

Joulukuun 2021 elinkusannusindeksin pisteluvulla laskettuna tontin 186-17-1725-2 myyntihinta on 400.831 €, josta vuosivuokraksi saadaan 20.042 €.

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta. Maa- ja vesialueiden, yhteisosuuksien ja rakennusten ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta päättää kaupunginhallitus silloin, kun kauppahinta on alle 1.000.000 €.

 

HP

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki vuokraa tontin 186-17-1725-2 Varte Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun 20.042 euron vuosivuokralla liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 30.4.2022 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset