Kaupunginhallitus, kokous 7.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Sarastian yhteishankintaan sitoutuminen / Irtokalusteiden hankinta

JARDno-2022-115

Valmistelija

  • Päivi Nisu, hankintasuunnittelija, paivi.nisu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin Kalusteita; toimisto- ja oppikalusteita koskeva puitesopimus päättyy 31.03.2022 ja päiväkotikalusteita koskeva puitesopimus päättyy 02.09.2022.

Sarastia Oy on kilpailuttanut  Irtokalusteet hankinnan ajalle 27.12.2021 - 26.12.2025 (Sopimusnumero 337958/2021), jossa puitesopimus on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen: 

1. Toimisto- ja julkikalusteet

2. Oppilas- ja koulukalusteet

3. Varhaiskasvatuksen kalusteet.

Järvenpää on kyseisellä hankinnalla mukana optioasiakkaana ja voimme sitoutua hankintaan valitsemiemme osakokonaisuuksien osalta. 

Järvenpään kaupungin arvio nyt tulleiden hankkeiden osalta Irtokalusteille on 2.900.000 euroa 4 vuoden sopimuskaudelle laskettuna.

1. Toimisto- ja julkikalusteet hankinta-arvio 700 000 euroa ja

2. Oppilas- ja koulukalusteet hankinta-arvio 1.300 000 euroa ja

3. Varhaiskasvatuksen kalusteet hankinta-arvio 900 000 euroa

Ensikertaiset kalustukset, jotka ylittävät 60 000 euroa kilpailutetaan uuden puitesopimuksen sisällä minikilpailutuksina.

Hankintapalvelut arvioi, että yhteishankintaan sitoutuminen on tarkoituksenmukaista huomioon ottaen hankinnasta aiheutuvat prosessikustannukset ja hankittavan palvelun laadun.

Sitoutumisilmoitus on toimitettava Sarastia Oy:lle viimeistään 15.03.2022 mennessä.

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. sitoutua Sarastia Oy:n kilpailuttamaan Irtokalusteet 337958/2021 hankintaan osakokonaisuuden 1. Toimisto- ja julkikalusteet ja osakokonaisuuden 2. Oppilas- ja koulukalusteet osalta 01.04.2022 alkaen sekä osakokonaisuuden 3. Varhaiskasvatuksen kalusteet 03.09.2022 alkaen.Sopimus sisältää irtokalusteet ja kalustekokonaisuudet sekä näihin kiinteästi liittyvät oheispalvelut.
  2. valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sitoutumiseen liittyvät lomakkeet sekä mahdolliset hankintasopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sarastia Oy, hankintapalvelut, kirjaamopalvelut