Kaupunginhallitus, kokous 7.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ilmoitusasiat

Perustelut

Iltakoulu

JYK / tilannekatsaus, talousjohtaja Kirsi Rinne ja rakennuttajapäällikkö Teemu Jaakkola/Mestaritoiminta (oheismateriaali)

Kivipuiston Palvelukotisäätiö sr / tilannekatsaus, hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Ilmoitusasiat

  1. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä hallituksen kokous 1.2.2022 on peruttu. Asiat käsitellään seuraavassa kokouksen 8.2.2022
  2. Lausuntopyyntö: RTS 22:1 Jäähallien suunnittelu: https://uutiset.rakennustieto.fi/category/yleinen/lausuntopyynnot/
  3. Lausuntopyyntö: RTS 22:2 Tekojääkenttien suunnittelu: https://uutiset.rakennustieto.fi/category/yleinen/lausuntopyynnot/
  4. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallituksen 18.1.2022 pöytäkirja: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus/Kokous_1812022
  5. Katsaus tilinpäätös 2021 laadintatilanteeseen (oheismateriaali)
  6. Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi (JARDno-2022-161) (oheismateriaali)
  7. Jätelautakunnan kokouksen 27.1.2022 pöytäkirja: https://hameenlinna.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=651
  8. Aluehallintoviraston 2.2.2022 kirje kunnanhallituksille / Luonnon virkistyskäyttöön tarkoitetun liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden investointiavustus vuonna 2022 (oheismateriaali)

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne ja kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen selostivat kaupungin tilinpäätösennustetta.

Rakennuttajapäällikkö Teemu Jaakkola ja tilasuunnittelun kehittämispäällikkö Jan Mikkonen selostivat JYK-hankkeen tilannetta.

Tämän asian käsittely keskeytettiin kello 15.38 ja siirryttiin käsittelemään asiakohtaa § 39. Asian käsittelyyn palattiin kello 17.10. Hallintojohtaja Iiris Laukkanen selosti Kivipuiston Palvelukotisäätiö sr:n asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.