Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Yhteistyö Tuusulan kunnan lvi-tarkastajan tehtävien hoidosta

JARDno-2019-3052

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa

Järvenpään Vedellä ei ole ollut keväästä 2019 lukien mahdollisuutta tehdä rakennuslupapäätöksessä edellytettyjä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen tarkastuksia, minkä vuoksi rakennusvalvontaan perustettiin lvi-tarkastajan virka. Virka on suunniteltu täytettäväksi yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa. Yhteistyön tavoitteena on toiminnan järjestäminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Palvelusopimus

Hallintosäännön 12 § mukaan kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu ohjata seutuyhteistyötä, minkä vuoksi hallituksen päätöksentekoon tuodaan liitteenä oleva sopimus virkatehtävän jakamisesta Tuusulan kunnan kanssa. Sopimuksen perusteella Tuusula ostaa Järvenpäältä 50 % lvi-tarkastajan työpanoksesta.

Viranhaltija on tehtäviä hoitaessaan virkavastuun alainen. Suorittaessaan virkatehtäviään toisessa kunnassa, viranhaltija on velvollinen noudattamaan tämän kunnan sääntöjä ja toimivaltaisen viranomaisen antamia ohjeita. Työnantajan velvollisuuksista viranhaltijaan nähden huolehtii Järvenpää. Virantoimituspaikkoina ovat Järvenpään kaupunki ja Tuusulan kunta.

Henkilöstökustannukset jaetaan tasan sopijaosapuolten kesken sisältäen palkkakulut, palkan sivukulut, rekrytointi-, koulutus- ja puhelinkustannukset, sekä työterveyshuollon kulut.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuusulan kunta