Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman toteuma 8/2019

JARDno-2019-1789

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2019 kokouksessaan 4.2.2019 § 21. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kolmannesvuosittain johdon raportoinnin aikataulussa.

Liitteenä on konsernipalveluiden käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu vuoden ensimmäiseltä kolmannekselta, 1.1.-30.4.2019.

 

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman tavoitteiden toteumat ajalta 1.1.-30.4.2019 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2019 kokouksessaan 4.2.2019 § 21. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kolmannesvuosittain johdon raportoinnin aikataulussa.

Liitteenä on konsernipalveluiden käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu vuoden toiselta kolmannekselta, 1.1.-31.8.2019.

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman tavoitteiden toteumat ajalta 1.1.-31.8.2019 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konsernipalvelujen johtoryhmä