Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 8.10.2019 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely

Päätettiin käsitellä §:t seuraavassa järjestyksessä 244, 248, 250, 253, 251, 245, 246, 247, 249 ja 252.

 

Päätös

Hyväksyttiin.