Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Ero luottamustehtävästä / Autio Auvo

JARDno-2019-2998

Valmistelija

 • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Auvo Autio (Jpää Plus) on sähköpostillaan 23.9.2019 pyytänyt eroa kaikista Järvenpään luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton takia. Autio on ollut kaupunginvaltuuston puoluekohtainen (8) varajäsen, hyvinvointilautakunnan varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen Lehtonen), Jatsi Oy:n henkilökohtainen varajäsen (jäsen Tihveräinen), HUS-kuntayhtymän valtuuston henkilökohtainen varajäsen (jäsen Rantanen), Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen jäsen (henkilökohtainen varajäsen Vainikainen), 

Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Auvo Autio on ollut järjestyksessä kahdeksas (8) l. viimeinen keskusvaalilautakunnan vahvistama JpääPlussan varavaltuutettu. Keskusvaalilautakunnan tulee nimetä / vahvistaa edellisen kunnallisvaalien tuloksen perusteella kahdeksas Jpää Plussan varavaltuutettu.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan valtuusto valitsee opetus- ja kasvatus-, hyvinvointi- ja kaupunkikehityslautakunnan jäsenet. Samoin valtuuston tulee nimetä HUS- kuntayhtymän valtuustoon Seppo Rantasen henkilökohtainen varajäsen Auvo Aution sijaan.

Jäsenen nimeäminen Auvo Aution sijaan Uuudenmaan Virkistysalueyhdistykseen sekä varsinaisen jäsenen Kalevi Tihveräisen henkilökohtaisen varajäsenen nimeäminen Auvo Aution sijaan Jatsi Oy:n hallitukseen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Päätöksenteossa on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon, että mikäli nykyinen henkilökohtainen varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi niin samassa yhteydessä valitaan myös henkilökohtainen varajäsen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 1. nimetä varsinaisen jäsenen Virkistysalueyhdistykseen Auvo Aution sijaan.
 2. nimetä Kalevi Tihveräisen henkilökohtaisen varajäsenen Auvo Aution sijaan Jatsi Oy:n hallitukseen.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. todeta Auvo Aution menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia.
 2. valita HUS- kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Seppo Rantasen henkilökohtaisen varajäsenen Auvo Aution tilalle.
 3. valita hyvinvointilautakuntaan varsinaisen jäsenen Auvo Aution tilalle.
 4. pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun (JpääPlus) Auvo Aution sijaan.
 5. todeta Auvo Aution luottamustehtävän HUS- kuntayhtymän yhtymävaltuustossa Seppo Rantasen varajäsenenä päättyneen.
 6. todeta Auvo Aution luottamustehtävän hyvinvointilautakunnan varsinaisena jäsenenä päättyneen.
 7. todeta Auvo Aution luottamustehtävän Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenenä päättyneen.

 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kaupunginhallituksen päätettävä kohta 2 poistetaan.

Valitaan Arvi Kekäläinen Uudenmaan Virkistysalueyhdistykseen. 

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi päätettiin valita Arvi Kekäläinen Uudenmaan Virkistysalueyhdistykseen. 

 

 

Tiedoksi

KV, eronnut, valitut