Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Yhtymäkokouskutsu 4.5.2021 / Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

JARDno-2021-669

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 4.5.2021. Liikelaitoskuntayhtymä on pyytänyt nimeämään yhtymäkokousedustajan kokousajankohtaan mennessä.

Yhtymäkokouksessa käsitellään mm. tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2020 tilinpäätös ja tilikauden tulos, johtokunnan puheenjohtajan valinta sekä lainan ottaminen ja antaminen Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymälle.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. päättää nimetä talousjohtaja Kirsi Rinteen Järvenpään kaupungin edustajaksi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 4.5.2021.
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtymäkokousedustajasta valitun mahdollisen esteen varalta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valittu, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä