Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Yhtiökokouskutsu 28.4.2021 / Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy

JARDno-2021-687

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2021. Yhtiökokouksessa käsitellään muun ohella yhtiön tilinpäätös, päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Yhtiön hallitukseen ovat menneellä tilikaudella kuuluneet Ensio Ruotsalainen (pj), Teppo Verronen (vpj), Sanna Kerminen ja Esa Siikaluoma. 

IL

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä tietohallintojohtaja Toni Pallaspuron yhtiökokousedustajakseen Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n yhtiökokoukseen 
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenen
  3. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta Pallaspuron esteen varalta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokousedustajalle annettiin toimiohje nimetä hallitukseen nykyiset jäsenet.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy, nimetty