Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Viran tai toimen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muutokset 1.1. - 31.12.2021

JARDno-2021-99

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön § 45 mukaan kaupunginhallitus perustaa virat.

Nyt päätöksentekoon tulevat virat esitetään perustettavaksi Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen Kartanon ja Kinnarin kouluihin.

Virkojen perustamiset on kuvattu tarkemmin oheismateriaalissa.

MSO

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää perustaa liitteen mukaisesti 

  1. kaksi (2) perusopetuksen lehtorin virkaa Kartanon kouluun,
  2. viisi (5) perusopetuksen lehtorin virkaa Kinnarin kouluun.

 

Käsittely

Helinä Perttu poistui ilmoittaen esteellisyydestä. 

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esitteli asian.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Helinä Perttu, esteellisyyden peruste: viran perustaminen koululle, jossa Perttu toimii rehtorina

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 30.3.2021 § 9

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa liitteen mukaisesti 

  1. kaksi (2) perusopetuksen lehtorin virkaa Kartanon kouluun,
  2. viisi (5) perusopetuksen lehtorin virkaa Kinnarin kouluun.

 

Käsittely

Helinä Perttu poistui ilmoittaen esteellisyydestä. Tomi Passi toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Helinä Perttu, esteellisyyden peruste: viran perustaminen koululle, jossa Perttu toimii rehtorina.

Tiedoksi

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtaja, opetusjohtaja, rehtori (Kinnari), rehtori (Kartano), hr-palvelut, palvelussuhdepäällikkö