Kaupunginhallitus, kokous 6.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Työsuhderiita-asian käsittely

JARDno-2017-1772

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunkia ja Mestaritoiminta Oy:tä vastaan on nostettu Tuusulan käräjäoikeudessa yhdeksän kannetta, joilla vaaditaan yhteisvastuullisesti korvausta yhteensä yhdeksän kantajan työsuhteen irtisanomisesta. Asiassa pidetään pääkäsittely 27.-29.11.2017. Kantajat ovat työskennelleet Järvenpään kaupungin talonrakentamispalvelut -yksikössä, jonka Järvenpään kaupunki on loppuvuodesta 2014 päättänyt lakkauttaa muutaman muun toiminnon ohessa ja kantajat on irtisanottu joulukuussa 2014.

Tuusulan käräjäoikeudessa ovat vireillä seuraavat riita-asiat: L 17/234, L 17/235, L 17/236, L 17/237, L 17/238, L 17/240, L 17/242, L 17/243 ja L 17/244. Vastaajina kaikissa asioissa ovat Järvenpään kaupunki ja Mestaritoiminta Oy.

Järvenpään kaupunki on siirtänyt liikkeen luovutuksella kiinteistönhuolto- ja siivouspalvelutoimintonsa 1.1.2015 alkaen Mestaritoiminta Oy:lle. Kantajat katsovat kuuluneensa kiinteistöhuoltotoimintoon ja he ovat kanteissaan vedonneet siihen, että heidän olisi tullut siirtyä liikkeen luovutuksen mukana Mestaritoiminta Oy:n palvelukseen. Kantajat ovat vaatineet yhteisvastuullisesti kaupungilta ja yhtiöltä n. 500.000 euron korvauksia laittomana pitämistään irtisanomisista.

Käräjäoikeusprosessissa selvitetään vakiintuneesti ennen pääkäsittelyä mahdollisuus sovintoon. Asian käsittelyyn käräjäoikeudessa valmistaudutaan nyt esittämällä kaupunginhallitukselle, että se valtuuttaisi kaupunginjohtajan selvittämään sovinnon mahdollisuutta asiassa sekä, jos sovintoedellytykset ovat olemassa, sopimaan asian kaupungin kannalta parhaiksi harkitsemillaan ehdoilla.

Asian esittelyteksti ja päätös julkistetaan, kun päätös on tehty.

Käsittely:

Käsittelyn kuluessa Mikko Taavitsainen teki Jarno Hautamäen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

Kaupunginhallitus katsoo, että riita-asiaan on hyvä saada oikeuden päätös.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan

  • selvittämään sovinnon mahdollisuutta Tuusulan käräjäoikeudessa vireillä olevissa riita-asioissa L 17/234-238, L 17/240 ja L 17/242-244
  • sopimaan mainitut riita-asiat, mikäli sovintoedellytykset ovat olemassa, kaupungin kokonaisetu huomioon ottaen parhaiksi harkitsemillaan ehdoilla.

Päätös

Hyväksyttiin pohjaehdotus äänestyksen jälkeen äänin 7 JAA -ääntä, 4 EI -ääntä.

Äänestystulokset

  • Jaa 7 kpl 64%

    Ulla-Mari Karhu, Petri Graeffe, Henry Berg, Katja Repo, Riikka Reina, Helinä Perttu, Suvi Pohjonen

  • Ei 4 kpl 36%

    Tiia Lintula, Jarno Hautamäki, Mikko Taavitsainen, Mikko Päivinen


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)