Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Valtuustoaloite, SDP:n valt.ryhmä ja 24 valtuutettua / maksuttomat työvälineet

JARDno-2018-3671

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aiempi käsittely

Kaupunginvaltuusto 22.10.2018

Kaupunginvaltuuston kokouksess 22.10. Ulla-Mari Karhu esitteli Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen  " maksuttomista työvälineistä ja -tarvikkeista järvenpääläisille toisen asteen opiskelijoille. Valtuustoaloite merkittiin pöytäkirjan liitteeksi.

Päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi Sivistyksen ja Vapaa-ajan palvelualueelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelualuejohtaja, talouspäällikkö, kirjaamo