Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Valtuustoaloite, Mikko Vesterinen ja 28 valtuutettua / energiatehokkaiden rakennuksien lisäämisestä

JARDno-2018-3672

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aiempi käsittely

Kaupunginvaltuusto 22.10.2018

Mikko Vesterinen esitteli valtuustoaloitteen "energiatehokkaiden rakennuksien lisäämisestä ja erilaisten kannustinmuotojen selvittämisestä" Valtuustoaloite merkittiin pöytäkirjan liitteeksi.

Päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen "energiatehokkaiden rakennuksien lisäämisestä ja erilaisten kannustinmuotojen selvittämisestä" valmisteltavaksi Kaupunkikehityksen palvelualueelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelualuejohtaja, asiakaspalvelupäällikkö, kirjaamo