Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Tontin 186-22-2232-1, Rehtorinkatu 4, myynti

JARDno-2018-3650

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kohde kannattaa myydä, koska

- kohteesta on järjestetty tarjouskilpailu, tarjottu hinta 1.015.000 € (350 €/k-m2) ylittää kaupunginvaltuuston määräämän vähimmäismyyntihinnan 320 €/k-m2,

- tarjouskilpailussa vaadittujen laatukriteerien toteuttaminen on esitetty tehdyssä tarjouksessa

Tontti 186-22-2232-1 sijaitsee asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-10) osoitteessa Rehtorinkatu 4. Tontin pinta-ala on 5570 m2 ja rakennusoikeus 2900 k-m2.

Kaupunginvaltuusto on 23.10.2017 § 55 päättänyt, että luovutettaessa korttelista 2232 tontteja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, käytetään vähimmäismyyntihintana 320 €/k-m2 ja valtuuttanut kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailu tonttien myymiseksi.

Kortteleiden 2227 ja 2232 kahdesta tontista järjestettiin tarjouskilpailu 25.6.- 17.8.2018 välisenä aikana. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin Keski-Uusimaa lehdessä, kaupungin internet-sivuilla sekä lähettämällä sähköpostiviestit eri rakennusalan yrityksille. Tarjouskilpailussa ostotarjoukset arvioitiin siten, että tarjoushinnan painoarvo oli 50% ja laatukriteereiden painoarvo 50%. Laatukriteereitä ei pisteytetty erikseen vaan laatu arvioitiin kokonaisuutena. Kokonaissuunnittelun laadussa arvioitiin yhteisöllisyyttä tukevia ratkaisuja, asuntojen pohjapiirrosten muuntojoustavuutta, kekseliäisyyttä ja massoittelun ja julkisivun soveltuvuutta arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Asuntojakaumaa tarkastellaan riittävällä perheasuntojen määrällä kokonaistuotannosta (30%). Tonttitarjouksessa oli esitettävä viitesuunnitelma, jossa on esitetty korttelikokonaisuuksien muodostuminen sekä alustavat pohjaratkaisut ja julkisivupiirrokset havainnetasoisesti. Lepolan alueen asemakaavan yhteydessä on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka myös ottavat huomioon uusien rakennusten sopivuuden alueelle ja kaupunkikuvaan.

Myytävistä tonteista jätti tarjouksia yhteensä kolme rakennusalan toimijaa. Korttelin 2232 tontista 1 tehtiin vain yksi tarjous. Kaavoitusjohtaja ja kaupunkikuva-arkkitehti arvioivat tarjouksessa esitetyt laatukriteerit. Master Kodit Oy:n tarjouksessa esitetty rakennusten arkkitehtuuri on selkeää ja alueelle sopivaa, ulokkeelliset parvekkeet lasi- tai pinnakaiteilla sopivat alueelle, kattolyhtyjen ikkunat tuovat rytmiä julkisivuun ja ovat mahdollisia. Päätyyn voisi sijoittaa laitimmaisten lyhtyjen sijaista ikkunat, se toisi monimuotoisuutta suunnitteluun. Asuntojakauma on suhteellisen monipuolinen, päätyasuntoihin voisi vielä satsata, luhtitalot sulautuvat arkkitehtuuriltaan ja massoittelultaan kortteliin suhteellisen hyvin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättä, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-22-2232-1 Master Kodit Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun 1.015.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunikia 31.12.2018 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, maankäyttösihteeri