Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Tontin 186-22-2223-2, Maamiehenkatu 1, myynti

JARDno-2018-3592

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kohde kannattaa myydä, koska

- kohteesta on järjestetty tarjouskilpailu, tarjottu hinta 630.900 € (506 €/k-m2) ylittää kaupunginvaltuuston määräämän vähimmäismyyntihinnan (330 €/k-m2),

- kohteesta on laadittu rakentamistapaohjeet, joita ostajan on noudatettava, ostajan on hyväksytettävä tontinkäyttösuunnitelma kaupungin asemakaava-arkkitehdillä ennen rakennusluvan hakemista

Tontti 186-22-2223-2 sijaitsee asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-12), e=0,3, osoitteessa Maamiehenkatu 1. Tontin pinta-ala on 4155 m2 ja rakennusoikeus 1246 k-m2.

Kaupunginvaltuusto on 23.10.2017 § 55 päättänyt, että luovutettaessa korttelista 2223 tontteja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, käytetään vähimmäismyyntihintana 330 €/k-m2 ja valtuuttanut kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailu tonttien myymiseksi.

Kortteleiden 1813, 1815, 2223 ja 2224 pienkerrostalo- ja rivitalotonteista järjestettiin tarjouskilpailu 6.8.-14.9.2018 välisenä aikana. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin Keski-Uusimaa lehdessä, kaupungin internet-sivuilla sekä lähettämällä sähköpostiviestit eri rakennusalan yrityksille. Tarjouskilpailu ilmoitettiin ratkaistavaksi pelkästään hinnan perusteella. Lepolan alueen asemakaavan yhteydessä on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ottavat huomioon uusien rakennusten sopivuuden alueelle ja kaupunkikuvaan.

Myytävistä tonteista jätti tarjouksia yhteensä neljä rakennusalan toimijaa. Tarjouksia tehtiin kaikista tonteista ja osa tarjouksista käsitti useampia tontteja. Korttelin 2223 tontista 2 teki tarjouksen vain Oulun PM-Rakennus Oy, 630.900 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-22-2223-2 Oulun PM-Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 630.900 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 29.3.2019 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, maankäyttösihteeri