Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymän rakennusurakka, jatkotoimenpiteet (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi
  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi
  • Janne Arponen, rakennuttajapäällikkö, janne.arponen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt 16.5.2018 § 59 Sibeliuksenväylä Rantakadun kiertoliittymän rakentamisen hankinnasta, jossa sopimuskumppaniksi valittiin Maamerkki Infra Oy. Hankinnan arvo oli 906 900,00 euroa (alv 0%).

Etelä- Savon käräjäoikeus on asettanut päätöksellään Maamerkki Infra Oy:n konkurssiin 30.10.2018.

Konkurssipesä on ilmoittanut 31.10.2018, ettei se pystyisi sitoutumaan Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymän toteuttamisen urakkasopimukseen. Kaupunki on pyytänyt 5.11.2018 konkurssipesältä varmistusta pystyykö se sitoutumaan sopimukseen. Konkurssipesä on ilmoittanut tarvitsevansa 2 viikkoa lisäaikaa.

Maamerkki Infra Oy:n konkurssihallinnon pesänhoitaja Asianajotoimisto Fennolaw Oy:tä ilmoitti 1.11.2018, että konkurssipesä joutuu keskeyttämään työt urakan osalta.

Kaupunki on selvittänyt perusteet purkaa urakkasopimus. Tilaajalla on YSE 1998 mukaisesti oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija asetetaan konkurssiin. Konkurssilain 3 luvun 8 § mukaan, jos velallinen ei ole konkurssin alkaessa täyttänyt sopimusta, jossa on osapuolena, vastapuolen tulee vaatia ilmoitusta siitä, sitoutuuko konkurssipesä sopimukseen.

Jos konkurssipesä ilmoittaa kohtuullisessa ajassa, että se sitoutuu sopimukseen, sekä asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä sopimusta ei saa purkaa. Edelleen lain mukaan konkurssipesän vastapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos siihen on sopimuksen henkilökohtaisesta luonteesta johtuva tai muu erityinen syy, jonka vuoksi ei voida edellyttää sopimuksen jatkamista.

Kaupunkitekniikka on tarkistanut työmaan valmiusasteen 2.11.2018 ja määrittänyt keskeneräisen työn osuuden sekä selvittänyt urakan taloudellisen tilanteen. Urakan valmiusaste on suurempi kuin urakasta maksettu osuus, joten kokonaisuus huomioon ottaen on perusteltua purkaa urakkasopimus ja valita hankkeelle uusi toimija.

Kaupunki tulee tiedustelemaan vakuuden asettajalta, haluaako se käyttää YSEn mukaista oikeuttaan saattaa työmaa loppuun.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää

  1. että urakkasopimus Maamerkki Infra Oy:n konkurssipesän kanssa voidaan purkaa, kun urakkasopimuksen ja konkurssilain edellytykset ovat käsillä ja valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan tekemään päätöksen purkamisesta.

Käsittely

Ennen asian käsittelyä puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko lisäasia ottaa käsiteltäväksi. Päätettiin yksimielisesti ottaa asia käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.