Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Koy Järvenpään Liiketalon pääomitus

JARDno-2017-1184

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehitys

Lujatalon vetäydyttyä Perhelän hankkeesta KOY Järvenpään Liiketalon vastuulle jää yhtiön omistaman tontin ennallistaminen, yhtiön operoimisesta johtuvat lähinnä hallinnolliset kulut sekä hankkeen uudelleen käynnistämiseen liittyvät mahdolliset kustannukset.

Em. kulujen kattamiseksi yhtiö tarvitee kaupungilta lisärahoitusta. Lisärahoitustarve jakaantuu seuraavasti:

1. Tontin ennallistamisen tämän hetken alustava kustannusarvio on 200 000 - 300 000 euroa.

2. Yhtiön hallinnoimiseen ja hankkeen uudelleen käynnistämiseen liittyvät kustannukset ovat tämän hetken alustavan arvion mukaan n. 200 000 euroa.

Yhteensä lisärahoitusta tarvitaan, ennen kuin uuden hankkeen mukainen tontti saadaan myytyä, vuosille 2018-2020 arviolta 500 000 euroa. Lopullinen tarve riippuu siitä millä aikataululla hanke etenee. Tarkempi erittely kulurakenteesta ja pääomitustarpeesta täydennetään kokousaineistoon mahdollisimman pian.

Talousarvioon on näin ollen vuoden 2018 osalta syytä tehdä investointiosaan noin 300 000 euron talousarviomuutos. Summa tarkentuu ennen talousjaoston kokousta. Muilta osin tuleva mahdollinen tarve huomoidaan vuosien 2019-2023 talousarvion valmistelussa.

Summat on tarkennettu oheismateriaalissa, joka on täydennetty kokousaineistoon 17.10. Oheismateriaali on salassapidettävä (Julkisuuslaki 6 luku 24 §). 

Hankekehityspäällikkö Antti Nikkanen esittelee asiaa kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Talousjaosto linjaa, että kaupunginhallitukseen voidaan tuoda käsittelyyn:

  • Vuoden 2018 talousarvion muutukset Liiketalon pääomitustarpeesta johtuen.
  • Oman pääoman ehtoisen sijoituksen maksamisen KOY Järvenpään Liiketalolle. 
  • Omistajaohjaus KOY Järvenpään Liiketalolle: valtuudet laskuttaa kaupungilta ylimääräistä oman pääoman ehtoista pääomistusta Liiketalon tontin ennallistamiseen, hankkeen uudelleen käynnistämiseen ja hallinnollisten kulujen kattamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin. Talousjaosto linjasi että ennallistamisesta päätettiin erikseen.

Valmistelija

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Talousjaosto linjasi kookouksessaan 18.10.2018, Koy Järvenpään Liiketalo Oy:n pääomitus voidaan tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 29.10.2018 pääomitukseen liittyvät talousarviomuutokset ja esitti niitä valtuustolle. Nyt esitettävä päätös on ehdollinen sille, että kaupunginvaltuusto kokouksessaan hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset. Talousjaoston linjauksen mukaisesti varsinaisesta tontin ennallastamisesta päätetään erikseen.

Liitteenä on yhteenveto josta ilmenee yhtiön pääomitustarve. Yhteenveto on salassapidettävä (Julkisuuslaki 6 luku 24 §).

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • antaa omistajaohjauksena KOY Järvenpään Liiketalolle valtuudet periä kaupungilta ylimääräistä oman pääoman ehtoista vastiketta hallinnollisten kulujen kattamiseksi ja mahdollista tontin ennallistamista varten maksimissaan 600 000 euroa siten, että vuoden 2018 osuus on 100 000 euroa.
  • että kaupunki hyväksyy maksimissaan 600 000 euron ylimääräisen oman pääoman ehtoisen vastikkeen maksamisen KOY Järvenpään Liiketalolle. Vuoden 2018 osuus on 100 000 euroa ja muilta osin vastiketarve huomioidaan vuoden 2019 talousarvion valmistelussa.
  • em. päätökset ovat ehdollisia sille että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset kokouksessaan marraskuussa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouspäällikkö (henkilötiedot poistettu), hankekehityspäällikkö (henkilötiedot poistettu), kaupunginlakimies (henkilötiedot poistettu)