Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Jäsenehdokkaiden nimeäminen/Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallitus

JARDno-2018-3663

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kivipuiston Palvelukotisäätiö pyytää jäsenyhteisöjään nimeämään jäsenehdokkaan tai -ehdokkaat toimikaudelle 2019 - 20121.

Kivipuiston Palvelukotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitavat ja sen toimintaa valvovat hallintoneuvosto ja hallitrus. Hallintoneuvosto valitsee joka toinen vuosi viisi (5) jäsentä hallitukseen. Valinta tapahtuu hallintoneuvoston varsinaisessa, viimeistään marraskuussa, pidettävässä  kokouksessa, joka on kuluvana vuonna sovittu pidettäväkksi 29.11.2018.

Säätiön nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2018. Vuoden vaihteessa väistyvän hallituksen kokoonpano on seuraava:

Jaakko Kuusela

  • puheenjohtaja (Järvenpään eläkkeensaajat ry)

Aimo Komonen

  • varapuheenjohtaja (Sotainvalidien Veljesliiton Järvenpään osasto ry)

Pekka Luuk

  • jäsen (Järvenpään seurakunta)

Tarja Lähteinen

  • jäsen (Järvenpään Sotaveteraanit ry)

Ritva Sallinen

  • jäsen (Järvenpään kansalliset Seniorit ry)

 

Ehdokkaiden nimet pyydetään toimittamaan yhteystietoineen 26.11.2018 mennessä.

Järvenpään kaupungin konmserniedustajista on tehty erillinen päätös, joka on siältänyt myös Palvelukotisäätiön edustajat. Koska konserniyhteisöjö koskeva esitys tulee esiteltäväksi myöhemmin on tämä asia käsittelyssä erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää Järvenpään Palvelukotisäätiölle ehdokkaan palvelukotisäätiön hallitukseen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Kaupunginsihteeri, Kivipuiston Palvelukotisäätiö, kirjaamon lähiesimies