Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistön 186-21-2122-34 ja 35, Erkinkuja 8, kaupassa

JARDno-2018-3741

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupungin ei ole syytä käyttää etuosto-oikeutta, koska

- kyseessä asemakaavoitettu kohde keskustatoimintojen ulkopuolella

- kauppahinta 95,33 €/m2

 

As Oy Järvenpään Erkintarha on myynyt tontit 186-21-2122-34 ja 186-21-2122-35 Suomen Osatontti Ky:lle 17.10.2018 allekirjoitetulla kauppakirjalla 520.000 euron kauppahinnalla.

Etuostolain 1 §:n nojalla kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Kunta voi käyttää etuosto-oikeutta maan hankkimiseen yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuostolain 5 §:n nojalla kunnalla ei ole etuosto-oikeutta mikäli:

1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5 000 neliömetriä tai sitä vähemmän

2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso

3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos, tai

4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon myös kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saman ostajan ja saman myyjän välillä samassa kunnassa tehdyt kiinteistönkaupat sekä kaupat, joissa kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana on yhteisö, josta ostaja tai myyjä omistaa yli puolet, samoin kuin kaupat, joissa kiinteistö on kolmannen kautta siirtynyt samalta myyjältä samalle ostajalle.

 

Kaupan kohteena on asemakaavan mukainen asuinpientalojen korttelialue (AP-20), e=0,3. Tontin 186-21-2122-34 pinta-ala on 2890 mja tontin 186-21-2122-35 pinta-ala on 2565 m2 , koko kohde yhteensä 5455 m2.

Kun otetaan huomioon kaupan kohteen sijainti kaupungin laidalla keskustatoimintojen ulkopuolella, asemakaavoitetulla asuinrakentamiseen osoitetulla korttelialueella sekä kauppahinta, 95,33 €/m2 ei kaupungilla ole syytä käyttää etuosto-oikeutta kiinteistöjen 186-21-2122-34 ja 186-21-2221-35 kaupassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa, jossa As Oy Järvenpään Erkintarha on myynyt 17.10.2018 allekirjoitetulla kauppakirjalla tontit 186-21-2122-34 ja 186-21-2122-35 Suomen Osatontti Ky:lle 520.000 euron kauppahinnalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset