Kaupunginhallitus, kokous 4.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Resurssiviisauden seurantaraportti 2022

JARDno-2023-982

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Salka Orivuori, ilmasto- ja ympäristöpäällikkö, salka.orivuori@jarvenpaa.fi
Emilia Haatainen, suunnitteluavustaja, emilia.haatainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta hyväksyttiin Järvenpään kaupunginvaltuustossa 11.11.2019. Kesäkuussa 2018 Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti osana kaupungin visiota, että Järvenpää pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, sekä sitoutuu resurssiviisaustavoitteisiin vuoteen 2050 mennessä. Resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden tavoitteet kirjattiin myös Järvenpään kaupunkistrategiaan (2019), ja Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta strategiaa toteuttavana ohjelmana ohjaa toimintaa koko kaupunkiorganisaatiossa kohti resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden tavoitteita. Vuosien 2020–2021 aikana laadittiin kullekin palvelualueelle ja konsernipalveluihin omat toteutussuunnitelmat, jotka määrittävät konkreettiset keinot tiekartan edistämiseksi vuoteen 2023 saakka.

Resurssiviisauden seurantaraportissa kerrotaan, miten resurssiviisaustyö on edennyt vuoden 2022 aikana. Raportti kokoaa tilannekuvan siitä, miten tiekartan toimeenpano on edennyt, ja onko kehityksen suunta kohti asetettuja tavoitetiloja. Aluksi kuvataan päästökehitys perustuen CO2-raportin tietoihin sekä uutena näkökulmana kulutuksen päästölaskenta vuodelta 2022. Tämän jälkeen tarkastellaan Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan etenemistä yleisellä tasolla. Toimenpiteiden etenemisen tilanne -kaaviot kertovat kokonaiskuvaa suunniteltujen toimenpiteiden edistymisestä. Tehdystä ilmasto- ja ympäristötyöstä kerrotaan konkreettisten esimerkkien kautta. Kehitystä kohti tiekartassa määriteltyjä tavoitetiloja arvioidaan strategisten mittareiden avulla. Esimerkiksi seuraamalla kasvihuonekaasupäästöjen, jätteen määrän tai Tuusulanjärven tilan kehitystä, voidaan arvioida työn vaikuttavuutta pidemmällä aikavälillä.

Raportin liitteissä kuvataan kaikkien toimenpiteiden eteneminen palvelualueittain. Toimenpiteet ovat pääsääntöisesti edistyneet hyvin. Jotta Järvenpään hiilineutraaliuden ja resurssiviisauden tavoitteet toteutuvat, tulee resurssiviisaustyötä kuitenkin tehdä jatkossa entistäkin määrätietoisemmin ja vaikuttavammin. Tämä näkyy esimerkiksi Järvenpään päästökehityksestä: viime vuosina päästökehitys on ollut melko tasaista ja päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää vaikuttavia toimia.

Tiedot toimien edistymisestä on koottu laajassa yhteistyössä toimenpiteistä vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Raportin laadinnassa hyödynnettiin laajasti vuoden 2021 lopussa lanseerattua Järvenpään ympäristövahti -palvelua (https://ymparistovahti.jarvenpaa.fi), joka mahdollistaa työn etenemisen jatkuvan raportoinnin ja seurannan sitä mukaa, kun toimenpiteitä edistetään.

HP

Ehdotus

Esittelijä

Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi liitteen mukaisen Resurssiviisauden seurantaraportin 2022
2. lähettää raportin merkittäväksi tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Käsittely

Ilmasto- ja ympäristöpäällikkö Salka Orivuori selosti asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Salka Orivuori, ilmasto- ja ympäristöpäällikkö, salka.orivuori@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 24.8.2023 § 47

HP

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä tiedoksi liitteen mukaisen Resurssiviisauden seurantaraportin 2022
  2. lähettää raportin merkittäväksi tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Käsittely

Ilmasto- ja ympäristöpäällikkö Salka Orivuori selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.