Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Vuoden 2018 talousarvion muuttaminen; Vanhankylänniemen saunainvestointi

JARDno-2018-634

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2018 talousarviosta kokouksessaan 13.11.2017 § 68. Kaupunginvaltuusto on muuttanut talousarviota kokouksissaan 11.12.2017 § 81, 22.1.2018 § 5 ja 26.2.2018 § 20-23. Lisäksi kaupunginhallitus on esittänyt valtuustolle talousarvion muuttamista kokouksessaan 12.3.2018 § 69-70.

 

Järvenpään kaupunki päätti syksyllä 2017 Vanhakylänniemen uuden saunarakennuksen hankinnan käynnistämisestä. Uusi saunarakennus tulisi sijaitsemaan Vanhakylänniemen kulttuurimaisemassa, Tuusulanjärven rannassa. Lähiympäristössä sijaitsee Vanhakylänniemen kartanorakennus sekä Yläpytinki. Rakennuksen päätarkoitus on edistää alueen matkailu- ja tapahtumatoimintaa sekä toimia kokouskäytössä. Rakennusta operoi lähtökohtaisesti alueen yrittäjä. Sauna tulisi palvelemaan järvenpääläisiä sekä matkailijoita. Tilat ovat vuokrattavissa yrityksille, yhteisöille ja kaupunkilaisille.

Kaupunginhallitus käsittelee saunahankintaa kokouksessaan 16.4.2018. Hallitukselle esitettävän saunahankinnan kokonaisbudjetti on 920.000 euroa. Vuoden 2018 talousarvion investointiosassa saunahankintaan on varattu 400.000 euroa. Mikäli kaupunginhallitus päättää saunahankinnasta esityksen mukaisesti, on vuoden 2018 talousarviota muutettava liitteen mukaisesti. Mikäli kaupunginhallitus päättää saunahankinnasta esittelijän esityksestä poikkeavalla tavalla, muutetaan talousarviomuutosesitystä vastaamaan kaupunginhallituksen päätöstä.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

 • muuttaa vuoden 2018 talousarviota liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 • muuttaa vuoden 2018 talousarviota liitteen mukaisesti.

Käsittely

Ennen asian käsittelyä Tomi Passi jääväsi itsensä ja poistui kokoustilasta esteellisenä (kuntalaki 97.1 §). Hänen tilallaan toimi pykälän ajan Riikka Reina.

Käsittelyn kuluessa Mikko Päivinen ehdotti Arto Luukkasen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksessa oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun, asiasta oli äänestettävä.

Päätös

Äänestyksen jälkeen äänin 5 JAA-ääntä, 45 EI-ääntä ja 0 TYHJÄÄ kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Esteellisyys

Tomi Passi

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 10%

  Lassi Markkanen, Jenni Marttinen, Tarja Edry, Peter Osipow, Satu Tuominen

 • Ei 45 kpl 90%

  Ossi Vähäsarja, Ulla-Mari Karhu, Pirjo Komulainen, Tero Rantanen, Katja Repo, Heli Anttila, Helinä Perttu, Tiia Lintula, Hanna Graeffe, Tuija Kuusisto, Mikko Vesterinen, Mika Gilan, Pepe Makkonen, Markku Tenhunen, Mikko Laakkonen, Jarno Hautamäki, Peter Hagman, Suvi Pohjonen, Arto Luukkanen, Sanna-Maria Riikonen, Riikka Juuma, Kaarina Wilskman, Marko Larjanne, Eemeli Peltonen, Katri Kuusikallio, Henry Berg, Rita Kostama, Emmi Mäkinen, Olli Kamunen, Tuomas Raejärvi, Kaija Tuuri, Viljo Smed, Liisa Majanen, Pekka Heikkinen, Antti Heikkilä, Jenni Komonen, Mimmi Asikainen, Heini Liimatainen, Petri Graeffe, Mikko Päivinen, Mikko Taavitsainen, Seppo Heino, Birgitta Björkstedt, Timo Ijäs, Riikka Reina

Perustelut

Kaupunginvaltuustolle järjestettiin Vanhankylänniemessä 28.5.2018 valtuustoinfo, jossa valtuutetuille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä Vanhankylänniemeen ja sauna-investointiin liittyen. Valtaosaan kysymyksistä saatiin vastaukset ja aiheista käytiin laajaa keskustelua. Esitettyjen kysymysten ja käydyn keskustelun perusteella viranhaltijoiden näkemys on se, että sauna- investoinnin toteutuksessa voidaan edetä kilpailutetun ja kaupunginhallituksen valitseman ehdotuksen pohjalta, mutta hankkeen jatkovalmistelussa tulee huolehtia siitä, että kiinteistön omistajan tahtotila ns. kansankylpyläkonseptista toteutuu. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, jolle hankkeen yksityiskohdista päättäminen Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan kuuluu, huolehtii siitä, että kyseinen tahtotila otetaan huomioon myös yksityiskohdista päätettäessä.

Liitteenä on yhteenveto toimenpiteistä, joilla tämä tahtotila valmistelun edetessä turvataan. Saunarakennuksen osalta tullaan lisäksi laatimaan erillinen vuokrasopimus Vanhankylänniemen yrittäjän ja kaupungin välille. Vuokrasopimuksessa tullaan huomioimaan liitteessä esitettyjä toimenpiteitä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 • hyväksyä vuoden 2018 talousarvioon liitteen mukaiset talousarviomuutokset
 • päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaiset ohjeelliset toimenpiteet kaupungin tahtotilan turvaamiseksi saunainvestoinnin osalta
 • että sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, jolle hankkeen yksityiskohdista päättäminen Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan kuuluu, huolehtii siitä, että kyseinen tahtotila otetaan huomioon yksityiskohdista päätettäessä

Käsittely

Käsittelyn kuluessa Tarja Edry ehdotti talousarviomuutosten hylkäämistä ja uuden kilpailutuksen järjestämistä saunainvestointiin jo varatun budjetin puitteissa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti ehdotustaan siten, että tahtotila-liitteeseen lisätään ensimmäiseen luttelomerkin kohtaan maininta, että joukossa on oltava myös aamuvuoroja ja että nämä vuorot ovat yleisökäyttöisiä, joiden tarkemmat ehdot päätetään sivistys- ja vapaa-aika lautakunnassa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV