Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Varhaiskasvatusjohtajan rekrytointi

JARDno-2018-1067

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten palvelualueen varhaiskasvatusjohtajan virka tulee avoimeksi 1.4.2018 alkaen viran edellisen hoitajan irtisanouduttua siitä. Varhaiskasvatusjohtaja johtaa Varhaiskasvatuksen avainaluetta, joka koostuu varhaiskasvatuksen yhteisistä palveluista sekä varhaiskasvatuksen eteläisestä ja pohjoisesta alueesta. 

Varhaiskasvatusjohtajaksi haetaan yhteistyökykyistä varhaiskasvatuksen ammattilaista, jolla on varhaiskasvatuksen toiminnan ja johtamisen kokemusta sekä näkemystä palvelujen kehittämisestä. Tehtävässä menestyy organisointi- ja toimeenpanokykyinen johtaja, jolla on vuorovaikutteinen johtamisote ja joka osaa johtaa osaamista sekä ymmärtää taloutta.  

Varhaiskasvatusjohtajan virka on asiakkuusjohtajan virka.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kelpoisuusehdoista päättää hallintosäännön luvun 2 § 14 mukaan henkilöstöasiainjaosto huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Varhaiskasvatusjohtajan valitsee virkaan kaupunginhallitus, joten henkilöstöasiainjaosto päättää viran kelpoisuusehdoista.

Viran kelpoisuusehdoksi esitetään ylempää korkeakoulututkintoa tai korkeakoulututkintoa yhdistettynä riittävään varhaiskasvatuksen johtamiskokemukseen.

Varhaiskasvatusjohtajan viran julistaa haettavaksi hallintosäännön luvun 2 § 14 mukaan kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto.  

 

Varhaiskasvatusjohtajan rekrytoinnin aikatauluksi ehdotetaan:

28.3. - 17.4.2018 klo 15.00    hakuaika

24.4.2018 klo 16.00               ylimääräinen henkilöstöasiainjaosto; haastateltavien valinta

3.5 tai 8.5.                             haastattelut

4.5. – 9.5.                             mahdolliset henkilöarvioinnit

15.5.2018 klo 16.00               henkilöstöasiainjaosto; ehdotus valinnasta kaupunginhallitukselle

28.5.2018                             kaupunginhallitus; valinta

 

Johdon asiantuntijapalvelut / Hr lähettää heti hakuajan päättymisen jälkeen henkilöstöasiainjaoston jäsenille linkin sähköisiin hakemuksiin.

Varhaiskasvatusjohtajan hakukuulutus liitteenä .

Varhaiskasvatusjohtajan osaamisprofiili  liitteenä.

 

                            

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää eron varhaiskasvatusjohtaja Miia Kempille 1.4.2018 alkaen.

 

Lisäksi henkilöstöasianjaosto päättää, että

 • varhaiskasvatusjohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 28.3.-17.4.2018 klo 15.00
 • varhaiskasvatusjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistyneenä riittävään varhaiskasvatuksen johtamiskokemukseen

Käsittely:

Asian käsittelyn ajan esittelijänä toimi palvelualuejohtaja Marju Taurula.

Myöhäistettiin ylimääräinen henkilöstöasiainjaoston kokous 24.4. alkamaan klo 16.30.

24.4.2018 klo 16.30               ylimääräinen henkilöstöasiainjaosto; haastateltavien valinta

8.5. haastattelut, aloitetaan aamulla klo 8:30.

15.5. klo 16.30 Henkilöstöasiainjaosto, henkilöarvioinnin tulokset, (kaupunginhallituksen jäsenet voivat tulla kuulemaan)

28.5. klo 16.30 kaupunginhallitus, varhaiskasvatusjohtajahaun kärkiehdokkaat esittäytymässä

29.5. klo 16.00 henkilöstöasiainjaosto, henkilöstöarvioinnit, khall jäsenet voivat tulla kuulemaan, esitys valinnasta kaupunginhallitus 4.6.

4.6. klo 16.30 kaupunginhallitus, valintapäätös

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja tehtiin hakuaikatauluun kirjatut muutokset.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Varhaiskasvatusjohtajan  hakuajaksi on  päätetty 28.3.- 17.4.2018 klo 15. Määräaikaan mennessä hakijoita  on  15 henkilöä, jotka kaikki ovat kelpoisia. 

HR- palvelut on lähettänyt henkilöstöasiainjaoston jäsenille sähköisen linkin varhaiskasvatusjohtajaki  hakeneiden henkilöiden hakemuksiin.

 Haastattelujen ajankohdaksi  on  sovittu 8.5.2018 koko päivä.

Henkilöstöasiainjaosto valitsee kokouksessaan varhaiskasvatusjohtajaksi hakeneista haastateltavat henkilöt. Valinta haastatteluihin perustuu hakijoiden hakemuksien perusteella tehtävään ansiovertailuun suhteessa viralle asetettuihin kelpoisuus- ja osaamisvaatimuksiin.

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto valitsee kokouksessaan varhaiskasvatusjohtajaksi hakeneista haastateltavat henkilöt

Käsittely:

Palvelualuejohtaja Marju Taurula toimi asian käsittelyn ajan esittelijänä.

Todettiin, että haastatteluun kutsutaan seuraavat varhaiskasvatusjohtajan hakijat (aakkosjärjestyksessä):

Mikkonen Anne

Mäkelä Mikko

Purola Karoliina

Saikkonen Anja

Söderqvist Heli

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti kutsua varhaiskasvatusjohtajan viran hakijoista haastatteluun seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

Mikkonen Anne

Mäkelä Mikko

Purola Karoliina

Saikkonen Anja

Söderqvist Heli

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi
Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto haastattelee varhaiskasvatusjohtajaksi hakeneista haastatteluun valitut henkilöt 8.5. ja 15.5. kokouksissaan.

Henkilöarviointiin lähetettävät henkilöt valitaan henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 15.5.2018.

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää haastatelluista varhaiskasvatusjohtajiksi hakenista henkiöistä henkilöarviointiin lähetettävät hakijat

Käsittely:

Asian käsittelyn ajan henkilöstöjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti yksimielisesti lähettää varhaiskasvatusjohtajaksi hakeneista henkilöarviointiin kasvatustieteen maisteri Mikko Mäkelän.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto haastatteli varhaiskasvatusjohtajiksi hakeneista hakijoista viisi henkilöä 8.5. ja 15.5.2018.

Henkilöstöasiainjaosto päätti kokouksessaan 15.5.2018 § 46  varhaiskasvatusjohtajaksi hakeneista hakijoista  tehtyjen ansiovertailujen sekä  suoritettujen haastattelujen perusteella lähettää kasvatustieteen maisteri Mikko Mäkelän henkilöarviointiin. Mikko Mäkelä on 27.5.2018 kaupunginhallituksen haastateltavana.

Henkilöstöasiainjaosto  päättää kokouksessaan 29.5.2018  varhaiskasvatusjohtajan valintaesityksestä kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

 • valita varhaiskasvatusjohtajaksi kasvatustieteen maisteri Mikko Mäkelän
 • että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • että varhaiskasvatusjohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
 • varhaiskasvatusjohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää, että varhaiskasvatusjohtajan tehtäväkohtainen palkka on 5000 euroa kuukaudessa

Valmistelija

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 • valita varhaiskasvatusjohtajaksi kasvatustieteen maisteri Mikko Mäkelän
 • että päätös on ehdollinen siihen saakka kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • että varhaiskasvatusjohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
 • varhaiskasvatusjohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan KVTES:n työaikaluvun määräyksiä

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valittu, Lanu Siva palvelualuejohtaja, Resina