Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Päätös palkan takaisinperinnästä (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 23-k)

JARDno-2017-2073

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, lakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.