Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 186-401-11-45, Laurilantie 46

JARDno-2018-2245

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin EMAL-työryhmä linjasi kokouksessaan 11.12.2017 tulevaisuuden kehitettäväksi työpaikka-alueeksi Haarajoen asemanseudun. Haarajoen/Pietilän alueen maanomistajille lähetettiin maanostotarjoukset maaliskuussa 2018. Ostotarjouksen perusteella on neuvoteltu kiinteistön 186-401-11-45 omistajien kanssa kaupasta. Maanomistajat haluavat jättää tilasta omistukseensa 3000 m2 suuruisen alueen vanhan rakennuspaikan ympärille. Tilalle jää yleiskaavan mukainen rakennusoikeus.

Kiinteistö 186-401-11-45 on osoitettu Järvenpään yleiskaava 2020 väljäksi pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP-2). Tila on metsämaata sisältäen vanhan rakennuspaikan pihapiirin, pinta-alaltaan 15600 m2 ja sijaitsee osoitteessa Laurilantie 46.

Maanomistajalle tehtiin ostotarjous 3,25 €/m2 12600 m2 suuruisesta määräalasta, jonka lisäksi korvataan alueella kasvava puusto. Ostotarjous noudattaa alueella aikaisemmin toteutuneiden kauppojen hintatasoa. Metsänhoitoyhdistyksen 16.5.2018 laatiman arvion mukaan puuston arvo on 8282 €. Kiinteistön 186-401-11-45 ostohinnaksi esitetään 12600 m2 x 3,25 €/m2 + 8282 € = 49.232 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Järvenpään kaupunki päättää ostaa 12600 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-401-11-45 maanomistajilta 49.232 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, metsäteknikko, maankäyttösihteeri