Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Liiketilan vuokraaminen Perhelän korttelista

JARDno-2017-1184

Valmistelija

  • Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Osana Perhelän hanketta kaupungille on tarjoutunut mahdollisuus vuokrata tulevan liikekeskuksen ensimmäisestä kerroksesta n. 1000 m2 kokoisen liiketila 12 vuodeksi. Esitetyn vuokrasitoumuksen kustannusvaikutus olisi n. 3,2 milj. euroa (alv 0 %) tämän hetken kustannustasolla. Liiketilan vuokraaminen voidaan tehdä hankintalain mukaisesti ilman kilpailutusta koska vuokrasopimuksen pituus on tavanomainen. Tarjotun vuokrasopimuksen hintatason on katsottu olevan kaupungille edullinen ja keskeisellä sijainnilla sijaiseva katutason liiketila tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden uusi kunta -ajattelun mukaisesti tarjota kuntalaisille ja sidosryhmille uuden tyyppisiä elinvoima- ja hyvinvointipalveluita. Tilan vuokraaminen on myös edellytys Perhelän korttelin hankkeen toteutumiselle.

Liitteet

1. Vuokrasopimus (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 20 kohta, liikesalaisuus)

2. Vuokrasopimus josta yksikköhinnat on poistettu, julkinen

3. Hankintarajaukset (vastuunjakotaulukko)

4. Rakennustapaseloste

5. Pohjapiirustus

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

  • Kaupunginhallitus päättää vuokrata Perhelän korttelista liitteessä esitetyn mukaiset 1000 m2 kokoiset liiketilat 12 vuodeksi. Esitetyn vuokrasitoumuksen kustannusvaikutus on n. 3,2 milj. euroa (alv 0 %) tämän hetken kustannustasolla.
  • Myöntää Mestaritoiminnalle oikeuden sopia Lujatalon kanssa vuokrasopimuksen tarkemmista ehdoista ja allekirjoittaa vuokrasopimus.

Käsittely

Ennen asian käsittelyä Ulla-Mari Karhu poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolain 28.1 § 5-kohdan mukainen yhteisöjäävi) eikä osallistunut asiasta käytävään keskusteluun eikä päätöksentekoon. Emmi Mäkinen saapui paikalle Karhun sijaan.

Käsittelyn kuluessa Tarja Edry ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että asia on ensin käsitelty valtuustossa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Tarja Edry

Tiedoksi

Mestaritoiminta