Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 5.6.2018 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Kokouksessa ei käsitelty iltakouluasioita.

Käsittelyjärjestyksen osalta todettiin, että käsitellään ensin pykälät 162 ja 163, tämän jälkeen hyvinvointikertomus, kaupunkikehityksen palvelualueen toimintaan liittyvät muut pykälät ja tämän jälkeen loput lista-asiat.

Päätös

Hyväksyttiin.