Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Kiinteistön 186-17-1708-1, Mäyrätie 11, hinnoittelu ja myyntiperusteet

JARDno-2018-2246

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunki on osana talouden tasapainotusohjelmaa selvittänyt luopumista eräiden pienkiinteistöjen omistuksesta. Omaisuuden myynti on ollut esillä talouden tasapainotusohjelmassa kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa vuodesta 2013 alkaen vuosittain. Jalostettavien kiinteistöjen tilannekatsauksessa kaupunginhallitus päätti 9.5.2016 § 102, että jokaiselle kohteelle haetaan erikseen vähimmäismyyntihinta ja myyntivaltuutus kaupunginhallitukselta. Osoitteessa Mäyrätie 11 sijaitseva tontti 186-17-1708-1 rakennuksineen on jalostettavien kiinteistöjen tilannekatsauksen mukaisessa myytävien kohteiden luettelossa esitetty myytäväksi vuonna 2018.

Tontti 186-17-1708-1 sijaitsee hyväksytyn asemakaavan mukaisella omakotitalojen, rivitalojen sekä muiden kytkettyjen pientalojen korttelialueella (AOR-5), e=0,25. Tontin pinta-ala on 1599 m2 ja rakennusoikeus 400 k-m2. Tontille on rakennettu vuonna 1975 kaksikerroksinen 160 k-m2 suuruinen omakotitalo.

Raksystems Insinööritoimisto Oy on laatinut 18.10.2017 päivätyn kuntoarvion rakennuksesta. Kuntoarvion perusteella rakenteille ja talotekniikalle suositellaan korjausta tai uusimista lähes kokonaisvaltaisesti. Tästä johtuen kiinteistö luovutetaan täydellisesti peruskorjattavaksi.

SKV Kiinteistönvälitys Oy on laatinut 24.4.2018 hinta-arvion kiinteistön markkina-arvosta. Arvion perusteella kiinteistön vähimmäismyyntihinta ja tarjouskaupan lähtöhinta olisi 117.000 €.

Kiinteistö on tarkoitus myydä välittäjän kautta tarjouskauppakohteena.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

- valtuuttaa Mestaritoiminta Oy:n järjestämään tarjouskilpailukaupan kiinteistönvälittäjän avustuksella kiinteistöstä 186-17-1708-1 vähimmäismyyntihintaan 117.000 €

- valtuuttaa kaupungingeodeetin myymään edellä mainittu kohde tarjouskaupan perusteella edellä mainittu vähimmäismyyntihinta huomioiden normaalien luovutusehtojen mukaisesti halukkaalle ostajalle

Valtuutus on voimassa siihen saakka kunnes kohde on myyty.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hankekehityspäällikkö, Mestaritoiminta, maankäyttösihteeri