Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö vesistöasioiden hallinnoinnista

JARDno-2018-2189

Valmistelija

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on päättänyt 17.5.2018 §17 pyytää lausunnot vesistöasioiden hallinnoinnin muutoksesta jäsenkunnilta ja -yhteisöiltä sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta. Lausuntopyyntö ja johtokunnan päätös 17.5.2018 §17 ovat liitteenä.

Hallinnoinnin muutosesityksessä Tuusulanjärven kunnostushanke siirtyy Kuvesilta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 1.1.2019 alkaen. Esityksen mukaisesti Tuusulanjärven kunnostuksen hankeryhmän (rahoittajat ja asiantuntijat) toiminta tulee jatkumaan, mutta nykyisen ohjausryhmän tilalle tulee Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Vesistötutkija siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteella KeskiUudenmaan ympäristökeskuksen henkilökuntaan ja siitä tehdään erillinen sopimus Kuvesin ja Tuusulan kunnan/K-U:n ympäristökeskuksen kesken. Muita erillisiä vesistöhankkeita tehdään erillisten sopimusten mukaan kuntien/toimijoiden välisenä yhteistyönä. Kuves vastaa edelleen Tuusulanjärven säännöstelyn, Keravanjoen ja Rusutjärven lisäveden (vesilupiin liittyvistä) velvoitteista ja tekniikasta.

Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan maksuosuudet Tuusulanjärven kunnostushankkeeseen pysyvät entisen suuruisina, mutta siirtyvät yhteistoimintakorvauksiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle kohdennettuna kyseiseen hankkeeseen 1.1.2019 alkaen. Jäsenyhteisöjen muut maksuosuudet Kuvesille pysyvät ennallaan. Edellä mainitut muutokset on huomioitu uusittavana olevassa perussopimuksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

- hyväksyä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunnan esityksen vesistöasioiden hallinnoinnin muutoksesta

- siirtää Järvenpään kaupungin maksuosuudet Tuusulanjärven kunnostushankkeeseen yhteistoimintakorvauksiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle kohdennettuna kyseiseen hankkeeseen 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lausunnonpyytäjä, talouspalvelut, kaupunkitekniikan johtaja, kauke talouspäällikkö