Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupungihallitukselle annetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

  • Koy Järvenpään Terveystalon yhtiökokouskutsu ja tilinpäätösmateriaali
  • Järvenpään Pysäköinti Oy:n yhtiökokouskutsu ja tilinpäätösmateriaali
  • Koy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n yhtiökokouskutsu ja tilinpäätösmateriaali

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.