Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Arviointikertomus 2017

JARDno-2018-1185

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

 

Tarkastuslautakunta päättää

 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle

Käsittely:

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen seuraava kohta:

- Tarkastuslautakunta päättää todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet

Muuttunut päätösehdotus kuului seuraavasti:

Tarkastuslautakunta päättää

 • todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

 • todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 • merkitä arviointikertomuksen tiedoksi sekä
 • pyytää lautakunnilta ja toimialoilta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään lokakuun loppuun mennessä ja edelleen kaupunginvaltuustolle viimeistään marraskuun loppuun mennessä

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä liitteenä olevan arviointikertomuksen 2017 ja liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
 • pyytää lauta- ja johtokunnilta sekä palvelualueilta ja muilta toimintayksiköiltä vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja suosituksiin 30.9.2018 mennessä siten, että kaupunginhallitus voi käsitellä vastineen kokouksessaan 8.10.2018 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 22.10.2018.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauta- ja johtokunnat, palvelualueet, muut toimintayksiköt