Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Yhtiökokouskutsu 11.6.2021 / Sosiaalitaito Oy - Socialkompetens Ab

JARDno-2021-1197

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.6.2021. Kokouksessa käsitellään mm. yhtiön tilinpäätös vuodelta 2020, tili- ja vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätetään hallituksen täydentämisestä sekä jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavasta kokouspalkkion määrästä ja kuntien toiminta-avustuksesta vuodelle 2022 vuodelle. Kokoukseen on ilmoittauduttava 4.6.2021 mennessä ja ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä perhetyöpäällikkö Marja Häyhä edustajakseen Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokoukseen ja
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn henkilön esteen varalta. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nimetty, Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab