Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Maankäyttösopimus kortteliin 147 Tupalantie 7a

JARDno-2021-1049

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Tupajumin edustajan kanssa on neuvoteltu korttelin 147 tontin 27 kehittämisestä muuttamalla tontin käyttötarkoitus sekä lisäämällä rakennusoikeutta. Kohteen asemakaavamuutoksen käynnistänyt puitesopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 27.5.2019 § 138.

Kaupunki on laatinut puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti kehittämishankkeen toteuttamisen edellyttämän asemakaavan muutoksen, jonka mukaan Keskuksen kaupunginosan kortteliin 147 tontille 27 on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-56) 2500 k-m2, rakennusoikeudesta tulee toteuttaa vähintään 80 k-m2 kaduntasokerroksen myymälä-, liike- tai toimistotiloina tai julkisten lähipalvelujen ja asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuina näyteikkunallisina tiloina.  Kiinteistö Oy Tupajumin omistamalla tontilla 27 on nykyisen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti liikerakennusten rakennusoikeutta 840 k-m2.

Puitesopimuksen mukaisesti kaupungille tuleva korvaus on 50% asemakaavamuutoksen aiheuttamasta hyödystä. Kiinteistö Oy Tupajumin omistaman tontin 27 nykyarvo on 210.000 €. Nykyarvo on laskettu liikerakennusoikeuden hinnalla 250 €/k-m2. Asemakaavamuutoksen mukainen tontin arvo on 963.800 €.  Asemakaavamuutoksen tuottama arvon muutos on laskettu asuinkerrostalojen rakennusoikeuden hinnalla 390 €/k-m2 ja liikerakennusoikeuden hinnalla 250 €/k-m2. Rakennusoikeuden hintojen määrityksessä on käytetty Realia Management Oy:n 26.4.2021 laatimaa markkinahinta-arviota sekä GEM Property Oy:n 30.9.2019 laatimaa arviolausuntoa ja FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:n 30.92019 laatimaa arviota.

Asemakaavauutoksen tuottama hyöty on 753.800 €,  €, josta kaupungille tuleva sopimuskorvaus 50% on 376.900 €. Korvaussummasta vähennetään arvioidut purkukulut 195.000 €. Kiinteistö Oy Tupajumi maksaa kaupungille maankäyttösopimuskorvausta 181.900 €.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön § 12 Kaupunginhallituksen tehtävät mukaisesti kaupunginhallitus ohjaa kaupungin maapolitiikkaa.

JH

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja Kiinteistö Oy Tupajumin välisen tonttia 186-1-147-27 koskevan maankäyttösopimuksen.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 145 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, asemakaava-arkkitehti, talouspalvelut