Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.2021 käsiteltiin asiat § 25-34 ja jatkokokouksessa  26.5.2021 § 39-41. Pöytäkirja on nähtävillä 1.6.2021 alkaen Järvenpään kaupungin julkisessa tietoverkossa. 

Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet,​ jotka muutoin voivat johtaa valituksiin. Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.

Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu mahdollisiin menettelyvirheisiin,​ toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella,​ että se on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo,​ että päätös on lainvastainen,​ sillä on velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.

Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kaupunginvaltuuston päättämät muutokset palkkiosääntöön on viety tämän asian liitteeseen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että

  1. kaupunginvaltuuston 24.5.2021 ja 26.5.2021 pidetyissä kokouksissa tehdyt päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä,
  2. valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muuten lainvastainen ja
  3. päättää panna päätökset täytäntöön. 

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 146 jälkeen.

Esittelijä ehdotti, että teknisenä korjauksena palkkiosääntöön korjataan kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3386,71 euroa ja poistetaan teksti "(jos valitsee vuosipalkkiomallin)".

Kokoustauko 17.06 - 17.11.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 

Vaihdettu korjattu liite.