Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 HSYK yhteistyösopimus kuntien päätöksentekoon

JARDno-2021-1149

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Helsingin seudun yhteistyökokous on päättänyt 11.5.2021 hyväksyä Porvoon, Lohjan ja Siuntion kunnat yhteistyökokouksen kumppanuusjäseniksi. Yhteistyökokous on päättänyt tämän johdosta tehtävistä ja muista muutoksista Helsingin seudun yhteistyösopimukseen. Sopimus tulee voimaan kaikkien seudun kuntien hyväksyttyä sen.

Yhteistyösopimukseen on sisällytetty uusi jäsenyysmuoto, kumppanuusjäsenyys, joka oikeuttaa osallistumaan Helsingin seudun yhteistyökokouksen kokouksiin sekä seudun kunnan- ja kaupunginjohtajien valmistelukunnan kokouksiin. Kumppanuusjäsenet eivät osallistuisi valmisteluun tai päätöksentekoon maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta, sopimuksessa mainittuun MAL-suunnitelman laadintaan, eivätkä valtion kanssa laadittavaan MAL-sopimukseen (poikkeuksena liikenteen osalta Siuntion kunta, joka on HSL:n jäsenkunta). Kumppanuusjäsenet eivät myöskään tulisi jäseniksi valtioneuvoston hallituskaudeksi 2019-2023 asettamaan metropolipolitiikan yhteistyöryhmään.

Yhteistyökokoukseen osallistuisivat jatkossa sekä sopimuskuntien että kumppanuuskuntien kunnan/kaupunginvaltuustojen ja -hallituksen 1. puheenjohtajat. Tämän johdosta kokoonpano laajenisi 28 luottamushenkilöstä 34 luottamushenkilöön. Yhteistyökokous voisi jatkossakin päättää, että valtuustokaudeksi kokoukseen valitaan 4 - 6 lisäjäsentä. Lisäjäsenet edustaisivat jatkossakin sopimuskuntia: 2-4 pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja 2 KUUMA-seutua.

ON

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimuksen 2021. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kirjaamo@espoo.fi; kirjaamo@vantaa.fi; kirjaamo@kauniainen.fi; kunta@nurmijarvi.fi; kirjaamo@tuusula.fi; kirjaamo@kerava.fi; kirjaamo@mantsala.fi; kunta@pornainen.fi; kirjaamo@hyvinkaa.fi; kirjaamo@kirkkonummi.fi; kunnanvirasto@vihti.fi; kirjaamo@sipoo.fi; kirjaamo@porvoo.fi; kirjaamo@lohja.fi; siuntio@siuntio.fi; helsinki.kirjaamo@hel.fi