Kaupunginhallitus, kokous 31.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman toteuma 2019

JARDno-2019-1789

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2019 kokouksessaan 4.2.2019 § 21. Konsernipalveluiden käyttösuunnitelman taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan hallitukselle kolmannesvuosittain. 

Liitteenä on konsernipalveluiden käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu vuoden 2019 lopussa.

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman tavoitteiden toteumat ajalta 1.1.2019-31.12.2019 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Konsernipalvelujen johtoryhmä