Kaupunginhallitus, kokous 31.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 1.4.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely

Asiat käsitellään seuraavassa järjestyksessä: § 89-91, 93-94, 97-103, 92, 95-96.

Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta, että voidaanko ottaa käsittelyyn lisäasia §103.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen lisäasian § 103.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.