Kaupunginhallitus, kokous 31.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kaupunginhallituksen toimintaohjeen päivittäminen

JARDno-2019-1561

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on edellisen kerran päätöksellään 26.6.2017 § 39 päivittänyt kaupunginhallituksen toimintaohjetta päätösvallasta ja toimivallan siirroista. Kyseisessä toimintaohjeessa säädetään kaupunginjohtajan, talous- ja hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan sekä kaupunginlakimiehen päätösvallasta.

Kaupunginhallitus on päätöksillään 5.3.2018 § 64 ja 17.9.2018 § 217 perustanut viestintä- ja tietohallintojohtajan virat sekä päätöksellä 4.11.2019 § 283 lakkauttanut talous- ja hallintojohtajan viran ja perustanut talousjohtajan viraksi. Lisäksi kaupunki on keväällä 2019 päättänyt käynnistää rekrytointiprosessin hallintojohtajan viran täyttämiseksi. Kaupunginhallitus on täyttänyt edellä mainitut virat päätöksillään 29.11.2018 § 300 (tietohallintojohtaja), 27.5.2019 § 133 (hallintojohtaja), 18.11.2019 § 289 (viestintäjohtaja) ja 3.2.2020 § 21 (talousjohtaja).

Kaupungin konsernipalveluissa tapahtuneet muutokset edellyttävät, että myös kaupunginhalituksen toimintaohje päätösvallasta ja toimivallan siirroista päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kaupunginhallituksen toimintaohjeen päätösvallasta ja toimivallan siirroista esitetyin muutoksin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kirjaamopalvelut, kirjaamon lähiesimies, palvelualueiden johtoryhmät, konpan johtoryhmä, talouspalvelut