Kaupunginhallitus, kokous 31.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Kaupungin virallinen ilmoitustaulu

JARDno-2020-825

Valmistelija

  • Anne Alakallaanvaara, asiakirjahallinnon johtava asiantuntija, anne.alakallaanvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: hallintojohtaja, Seutulantalon esikuntapäällikkö ja asiakirjahallinnon johtava asiantuntija

 

Virallinen ilmoitustaulu on taulu, jossa pidetään nähtävillä kaupungin ilmoituksia, kuulutuksia ja julkipanoja.

Julkisia kuulutuksia koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu muuttamalla hallintolakia (434/2003, § 62 a ja 62 b) ja kumoamalla laki julkisista kuulutuksista (34/1925) 1.1.2020 alkaen. Hallintolain mukaan silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto hoidetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Hallintolaista poistui julkipanomenettely ja se korvattiin julkisella kuulutuksella. Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset voidaan saattaa tiedoksi yleisessä tietoverkossa ja tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla (Kuntalaki 401/2015, § 108).

Kaupungin kuulutukset ja muilta viranomaisilta saapuvat kuulutukset julkaistaan Järvenpään kaupungin verkkosivulla "Kuulutukset ja muut viralliset ilmoitukset" osoitteessa https://www.jarvenpaa.fi/kuulutus/ Silloin, kun erityislaissa vielä mainitaan julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, toimitaan erityislain mukaan. Kaupungin osalta tämä koskee lähinnä maankäyttöä ja rakentamista sekä kuntavaaleja.

Kesällä 2019 kaupungin virastotalon suljettua ovensa ja henkilökunnan siirryttyä eri väistötiloihin ilmoitustaulua pidettiin Järvenpää-talon 1. kerroksessa vuoden 2020 alkuun saakka. Ilmoitustaululle on ollut pääsy Järvenpää-talon aukioloaikoina. Järvenpää-talo on suljettu kesäisin, joulun välipäivinä ja poikkeustilanteissa kuten pandemian aikana. Seutulantalo (Seutulantie 12) on kaupungin palvelupiste ja sen ilmoitustaululla ovat nähtävillä maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät kuulutukset ja julkipanot.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  1. että kaupungin virallinen ilmoitustaulu on kaupungin palvelupisteen yhteydessä Seutulantalolla (Seutulantie 12)
  2. että virallisen ilmoitustaulun hoitajaksi nimetään tekninen neuvoja.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

viestintä, kirjaamopalvelut, kaupunkikehityksen esikunta