Kaupunginhallitus, kokous 31.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Ero luottamustehtävästä / Valonen Pia

JARDno-2020-704

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Pia Valonen on 8.3.2020 toimittamallaan kirjeellä ilmoittanut pyytävänsä eroa Kivipuiston palvelukotisäätiön hallituksesta.

Kivipuiston palvelukotisäätiön sääntöjen mukaan hallintoneuvosto valitsee joka toinen vuosi viisi  jäsentä säätiön hallitukseen (2019-2020). Hallintoneuvosto käsittelee Valosen eroa kokouksessaan 23.4.2020.

Järvenpään kaupungilla on mahdollisuus esittää Valosen tilalle jäsentä, mutta lopullisen valinnan tekee Kivipiston palvelukotisäätiön hallintoneuvosto. Päivi Pasanen on ilmoittanut olevansa käyttävissä Kivipuiston palvelukotisäätiön hallitukseen Pia Valosen tilalle.

IL
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää Kivipuiston palvelukotisäätiön hallintoneuvostolle, että Pia Valosen sijaan Kivipuston palvelukotisäätiön hallitukseen jäljelle jääväksi toimikaudeksi valitaan Päivi Pasanen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kivipiston palvelukotisäätiön hallintoneuvosto, eronnut, ehdotettu